Gedaan met laden. U bevindt zich op: Plaatselijke ventilatoren bij systeem D Ventilatoren

Plaatselijke ventilatoren bij systeem D

Geldig voor alle bouwaanvragen

In een ventilatiesysteem D zijn plaatselijke ventilatoren toegelaten voor toevoer- en afvoeropeningen als aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • De minimale geëiste ontwerpdebieten kunnen gehaald worden.
  • De ventilator heeft een permanente werking.

Werken met afzonderlijke ventilatoren in natte ruimten betekent niet dat verschillende ventilatiesystemen gecombineerd worden. Net zoals bij systeem C is het niet verplicht om alle vochtige ruimten (keuken, badkamer, wasplaats en toilet) door eenzelfde ventilator te laten bedienen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een centrale afvoerventilator aangesloten op afvoeropeningen voor badkamer, keuken en wasplaats en daarnaast de lucht uit de toiletruimte(n) afvoeren met een afzonderlijke ventilator. Ook niet alle droge ruimten moeten door dezelfde ventilator worden bediend.