Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verlichting: impact op het resultaat Verlichting

Verlichting: impact op het resultaat

Geldig voor alle bouwaanvragen

De invloed van verlichting op het E-peil is tweeledig:

  • Het energieverbruik van de verlichtingsinstallatie is een onderdeel van het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik van de en wordt dus meegerekend in de teller van het E-peil. Hoe hoger het energieverbruik, voor eenzelfde verlichtingsniveau, hoe hoger het E-peil.
  • De hulpvariabele L van de verlichtingsinstallatie is een maat voor het verlichtingsniveau. Hoe hoger de hulpvariabele L (en dus het verlichtingsniveau in de ruimte), voor een constant karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik, hoe lager het E-peil.

Keuze van de rekenmethode

Ook de keuze van de rekenmethode heeft een zeer grote invloed op het E-peil:

Waarde bij ontstentenis

De keuze voor het rekenen met de waarde bij ontstentenis heeft een zeer negatieve impact op het E-peil. Deze kan snel oplopen tot 20 E-punten in vergelijking met de gedetailleerde methode. Als u voor de volledige EPN-eenheid kiest voor de waarde bij ontstentenis, zal het zonder belangrijke inspanning op andere energie-aspecten (isolatie, luchtdichtheid, verwarmingssysteem …) heel moeilijk zijn om aan de E-peil-eis te voldoen.

Gedetailleerde methode

Bij het gebruik van de gedetailleerde methode zullen bepaalde maatregelen, zoals een goed ontworpen verlichtingsinstallatie en het intelligent gebruik van regelsystemen, een voordeel krijgen in de berekeningen. Dat leidt tot een gunstiger en lager E-peil (tot een verschil van 20 E-peil-punten of meer in vergelijking met de waarde bij ontstentenis).

De impact van de verlichtingsinstallatie op het E-peil kan heel groot zijn. Het loont dus zeker de moeite om voor een zuinige verlichtingsinstallatie te kiezen, en deze ook gedetailleerd in de software in te voeren. Reken enkel met de waarde bij ontstentenis als het absoluut onmogelijk is om de nodige gegevens met betrekking tot de verlichtingsinstallatie te bekomen en/of als het om een kleiner functioneel deel (naast één of meerdere grotere functionele delen) in de EPN-eenheid gaat.

Bovenstaande is geschreven voor de huidige EPN-methode, maar is wat betreft het principe hetzelfde voor EPU. U moet dan gewoon EPN-eenheid vervangen door EPU-volume, en functioneel deel door .