Gedaan met laden. U bevindt zich op: Externe koudelevering in niet-residentiële eenheden (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-2021) Externe koudelevering in niet-residentiële eenheden (huidig)

Externe koudelevering in niet-residentiële eenheden (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-2021)

Geldig voor bouwaanvragen t.e.m. 31.12.2021 Bekijk tijdslijn

Systemen van externe koudelevering voor niet-residentiële eenheden toepassen in de EPB-software.

Definitie

Een systeem van externe koudelevering is een koudenet dat instaat voor de distributie van koude voor gebouwen op meerdere sites.

Deze koude wordt opgewekt door één (of meerdere) centrale koudeleverancier(s). Via een netwerk van leidingen komt de koude terecht bij de verschillende koudevragers.

Enkel koudenetten die minstens twee gebouwenblokken bedienen waarvan minstens één zich niet op de eigen site bevindt, vallen onder externe koudelevering. ‘Een site’ is gedefinieerd als aansluitende percelen van dezelfde eigenaar.

Aanpak

Wordt uw aangesloten op een systeem van externe koudelevering? Neem dan contact op via het VEKA-Contactformulier(opent in nieuw venster).