Belangrijke aspecten van het ontwerp

Om comfort-, gezondheids- of andere redenen kan er in sommige gevallen toch bewust worden gekozen voor het toepassen van een .

In die projecten zal het nodig zijn om het energieverlies via de circulatieleidingen zoveel mogelijk te beperken om een zo laag mogelijk energieverbruik te behalen. Hou hiervoor bij het ontwerp rekening met de volgende aspecten:

  • leidingisolatie
  • één-buis-principe
  • positie van de stookplaats
  • traject van de circulatieleiding.


Lees verder voor meer informatie over die verschillende aspecten.

Leidingisolatie

Hoe beter de leidingen en hun onderdelen geïsoleerd zijn, hoe lager de warmteverliezen.

Naast de warmtegeleidbaarheid en dikte van de isolatie, wordt in de rekenmethode ook rekening gehouden met de uitvoeringskwaliteit van de isolatie.

Positie van de stookplaats

De energieverliezen in een circulatieleiding zijn lager bij een optimaal gepositioneerde stookplaats:

  • binnen het
  • zo dicht mogelijk bij de tappunten, om de leidingen zo kort mogelijk te houden.

Eén-buis-principe

Bij het één-buis-principe wordt de retourleiding in de aanvoerleiding geplaatst. Op deze manier wordt het warmteverlies beperkt.

Voor de onderdelen van de circulatieleiding die volgens het één-buisprincipe werken, geeft u enkel de lengte van de toevoerleiding in. Als isolatie geeft u de isolatie rond de buitenste leiding in.

Traject van de circulatieleiding

De totale leidinglengte wordt best beperkt door het traject van de circulatieleidingen zo optimaal mogelijk te ontwerpen en uit te tekenen.

In een klassieke configuratie lopen de verschillende deelkringen meestal doorheen de leidingschachten over de verschillende verdiepingen.

Op elk van die deelkringen worden verschillende tappunten aangesloten. In elke koker bevindt zich dan een stijgleiding, maar ook een retourleiding.

Meestal bevindt het opwekkingstoestel zich in dergelijke opstelling ook aan één uiteinde van de horizontale leidingen. Daardoor varieert de afstand van het toestel tot de verschillende deelkringen sterk.

Aangezien het systeem wordt gedimensioneerd op basis van de langste kring, geeft dat aanleiding tot grote buisdiameters en een groot pompvermogen.

De klassieke configuratie kan vanuit energetisch oogpunt veel energiezuiniger worden ontworpen.

Om de totale leidinglengte sterk te verminderen, kan een heel andere configuratie worden toegepast.

Door het circulatiesysteem uit te voeren volgens het principe voorgesteld in de onderstaande figuur, kunnen de energieverliezen sterk worden beperkt (zelfs tot 40%).

Op die manier loopt er in elke leidingschacht maar één leiding (in plaats van twee, namelijk heen en terug, in het klassieke systeem).

Als het gebouwontwerp het toelaat is die systeemconfiguratie dus zeker aan te raden.

Daarnaast kan de maximale afstand worden beperkt door het toestel voor de warmwaterproductie in het midden van de horizontale verdeelleidingen te plaatsen. Daardoor worden de buisdiameters en het pompvermogen kleiner.