Principe

Bij een wordt sanitair warm water continu gecirculeerd door een kringleiding. Op deze manier is sanitair warm water sneller beschikbaar via de aangesloten tappunten dan wanneer er gewone tapleidingen worden voorzien.

Voordelen van een circulatieleiding

Het gebruik van circulatieleidingen voor de voorziening van sanitair warm water heeft twee grote voordelen :

  • het sanitair warm water is snel beschikbaar
  • het water blijft altijd op een voldoende hoge temperatuur, zodat voldaan is aan de legionella-wetgeving.

Nadelen van een circulatieleiding

Het continu rondpompen van water op hoge temperatuur brengt grote energieverliezen met zich mee. Het water dat circuleert in de leiding verliest permanent warmte aan de omgeving. Bovendien gaat dit ook gepaard met een aanzienlijk energieverbruik voor de circulatiepomp.

Individuele en gedeelde circulatieleiding

Een circulatieleiding kan gedeeld zijn of individueel:

  • gedeelde circulatieleiding: meerdere EPB-eenheden zijn aangesloten op de circulatieleiding
  • individuele circulatieleiding: er is maar één aangesloten op de circulatieleiding.

Meer over circulatieleidingen