Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hernieuwingsaangifte indienen Werken met de energieprestatiedatabank

Hernieuwingsaangifte indienen

Geldig voor alle bouwaanvragen

In enkele specifieke situaties is het toegestaan om na het definitief indienen van een EPB-aangifte, toch nog een nieuwe EPB-aangifte in te dienen. Dat wordt een ‘hernieuwingsaangifte’ genoemd.

Geldig voor EPB-aangiften ingediend vanaf 1 oktober 2024

Een hernieuwingsaangifte is niet bedoeld om na het indienen van de definitieve EPB-aangifte nog bijkomende maatregelen toe te voegen of meer gedetailleerde berekeningen te gebruiken om tot betere resultaten te komen.

Daarvoor dient immers de voorlopige EPB-aangifte. Voorafgaand aan het definitief indienen van de EPB-aangifte dient de verslaggever een aantal noodzakelijke nazichten te doen en de resultaten te bespreken met de aangifteplichtigen of kopers, via de voorlopige EPB-aangifte.

Een EPB-aangifte is in principe definitief.

Toegestaan

Enkel in specifieke situaties is een hernieuwingsaangifte toegestaan.

In de volgende situaties kan de verslaggever een hernieuwingsaangifte indienen zonder vraag aan het VEKA:

 • een aanpassing van de administratieve gegevens, zoals de straatnaam, het huis- of busnummer, de naam van de aangifteplichtige of eigenaar … én als de hernieuwingsaangifte wordt ingediend binnen de 6 maanden na het indienen van de EPB-aangifte.
  Werkwijze: de verslaggever kan deze aanpassingen doorvoeren in het peb-bestand en die opladen als hernieuwingsaangifte zonder toestemming en vrijgave van het VEKA.
 • om het technisch dossier te vervolledigen van een EPB-aangifte die minder dan 6 maanden geleden werd ingediend.
  Werkwijze: de verslaggever kan hetzelfde peb-bestand van de EPB-aangifte (zonder inhoudelijke aanpassingen) opnieuw indienen als voorlopige EPB-aangifte, en daarna het technische dossier, met de extra stukken, opladen als hernieuwingsaangifte zonder toestemming en vrijgave van het VEKA.

Voor de volgende situaties kan de verslaggever een hernieuwingsaangifte indienen na toestemming van het VEKA, via veka@vlaanderen.be:

 • een aanpassing van de administratieve gegevens, zoals de straatnaam, het huis- of busnummer, de naam van de aangifteplichtige of eigenaar … van een EPB-aangifte die 6 maanden of langer geleden werd ingediend.
 • om inhoudelijke aanpassingen te doen aan maatregelen, waarden … waarbij de verslaggever duidelijk een fout of fouten heeft gemaakt. Dat kan énkel na het aanleveren van stavingsstukken die de fout aantonen en de correcte invoer staven én enkel bij EPB-aangiften waarbij de indicatieve boete voor het niet voldoen aan de EPB-eisen kleiner is dan 250 euro.

Niet toegestaan

 1. De onderstaande hernieuwingsaangiften worden geweigerd:
 • een hernieuwingsaangifte om bijkomende investeringen of aanpassingen te mogen inrekenen, om de resultaten te verbeteren, ook al is de decretale indientermijn nog niet verstreken.
 • een hernieuwingsaangifte om de berekening verder te verfijnen en eventueel sommige maatregelen gedetailleerd door te rekenen in plaats van via de waarde bij ontstentenis, om de resultaten te verbeteren.
 • een hernieuwingsaangifte om ‘tekorten’ op de EPB-eisen weg te werken, om te voldoen aan de voorwaarden voor premies of andere financiële voordelen.

Dergelijke zaken bespreken verslaggevers immers best met de aangifteplichtigen en/of kopers (bij dossiers van promotor-bouwheren), op basis van de resultaten van de voorlopige EPB-aangifte, vóór het indienen van de definitieve EPB-aangifte.

Als de voorlopige EPB-aangifte wordt ingediend bij de voorlopige oplevering of ingebruikname, voorziet de EPB-regelgeving immers een termijn van 12 maanden, net om het bovenstaande te kunnen realiseren.

Maak de voorlopige EPB-aangifte tijdig op, ruim voor de indientermijn verstrijkt

Als de voorlopige EPB-aangifte laattijdig wordt opgemaakt, is er minder of geen tijdsmarge voor bovenstaande kwesties, want de EPB-aangifte moet uiteraard definitief worden ingediend vóór de uiterlijke indiendatum.

 1. Ook een hernieuwingsaangifte van een EPB-aangifte die al 5 jaar of langer geleden werd ingediend, wordt niet toegestaan.
 • Enerzijds is de bevoegdheidstermijn van het VEKA om controles uit te voeren na 5 jaar verstreken.
 • Anderzijds moet de verslaggever de EPB-aangifte en de bijhorende stavingsstukken slechts 5 jaar bijhouden, waardoor hij mogelijk niet meer over alle stukken beschikt en al zeker niet meer kan verplicht worden om een hernieuwingsaangifte in te dienen.

Werkwijze

 • Stap 1

  Om een hernieuwingsaangifte in te dienen, gaat u identiek te werk als voor het indienen van een gewone aangifte. Bij het tabblad ‘opladen aangiftes’ laadt u het bestand op. Wanneer deze verschijnt bij het tabblad ‘voorlopige aangiftes’ kunt u deze definitief indienen.

  Het systeem zal zelf herkennen dat het om een hernieuwingsaangifte gaat en zal u dit melden. Als u akkoord gaat, drukt u op ‘indienen’.

 • Stap 2
  • Als de hernieuwingsaangifte toegelaten is, zal de hernieuwingsaangifte als actieve aangifte verschijnen in de lijst met ingediende aangiftes. De oorspronkelijke aangifte die werd vervangen, zal inactief worden.
  • Als de hernieuwingsaangifte niet toegelaten is, zal bovenaan een foutboodschap verschijnen, naargelang de fout.