Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aandachtspunten voor de ventilatieverslaggever - bij metingen en bij de opmaak van een meetrapport Veelgemaakte fouten

Aandachtspunten voor de ventilatieverslaggever - bij metingen en bij de opmaak van een meetrapport

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2016
Enkel geldig voor aangiftes vanaf 01.07.2017

Wat als een toevoer- of afvoermond moeilijk bereikbaar is, of het meettoestel de opening niet kan omvatten?

In dat geval vermeldt het meetrapport:

  • een nuldebiet en de reden waarom geen correcte meting mogelijk is
  • welke toevoer- of afvoermond niet of onnauwkeurig is opgemeten

De kan in de EPB-software 3G geen nuldebiet rapporteren voor de niet meetbare toe- of afvoermond. De software toont dan een blokkerende melding. Niet of moeilijk gemeten ventilatiemonden (met een nuldebiet) rapporteert de EPB-verslaggever daarom niet in de EPB-aangifte.

Wat als de ruimte meerdere toevoer- of afvoermonden heeft?

Als er meer dan 1 toevoer- of afvoermond aanwezig is in de ruimte, moet de ventilatieverslaggever het debiet van elke mond afzonderlijk opnemen in het VPV. Daarnaast kan hij ook het totaaldebiet vermelden. Het is niet toegestaan om een gezamenlijk debiet voor twee monden in het VPV op te nemen.

Bij voorkeur rapporteert de EPB-verslaggever ook het debiet van elke ventilatiemond afzonderlijk in de EPB-aangifte. Dat is duidelijker voor de . Het is ook toegelaten om het gezamenlijk debiet voor twee (of meer) ventilatiemonden in één ruimte te rapporteren in de EPB-aangifte.

Een meetrapport moet conform zijn met de STS P73-1

Als gegevens zoals de handtekening van de ventilatieverslaggever of de kalibratiegegevens van het meettoestel ontbreken, is het meetrapport niet conform de STS P 73-1(PDF bestand opent in nieuw venster) §5.4.1.2, en dus ongeldig. Het kwaliteitskader legt hiervoor sancties op aan de ventilatieverslaggever.

Hoe omgaan met doorstroomopeningen met vrije afmetingen?

De STS P73-1 is vooral gericht op het in kaart brengen van meetbare debieten bij doorstroomroosters. Voor het rapporteren van grote doorstroomopeningen (zoals bij een open keuken) of spleten onder deuren is geen procedure vastgelegd. Dergelijke doorstroomopeningen zijn gekenmerkt door hun reële afmetingen in breedte en hoogte, uitgedrukt in cm. Het opgeven van een fictieve of pragmatische afmeting of sectie is niet correct.

De energieprestatieregelgeving legt, als aanvulling op de STS P73-1, ook een minimale afmeting op voor spleten onder de deur, om ze als te kunnen beschouwen. Een opening onder de deur met een hoogte minder dan 5 mm wordt niet beschouwd als een doorstroomopening. Daarom is het belangrijk om van dergelijke doorstroomopeningen de afmetingen te rapporteren, samen met het debiet.

Een (opfris)opleiding tot ventilatieverslaggever blijft een aanrader

Voor nieuwe ventilatieverslaggevers maar ook voor actieve ventilatieverslaggevers blijft een opfrissing van de principes van de STS P73-1 en de werking van de onlineplatformen van de kwaliteitskaders een aanrader. De sturing van ventilatiesystemen en de webapplicaties blijven immers evolueren.