Back to overview

Advies over de ecologische kwetsbaarheid van bevaarbare waterlopen bij droogte

Vlaanderen werd in 2017, 2018 en 2019 geconfronteerd met langdurige periodes van droogte. Hierdoor zag de overheid zich genoodzaakt om beperkingen op watercaptatie vanuit waterlopen op te leggen. De Vlaamse Overheid werkt intussen aan een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste. Het doel is om bij waterschaarste weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Een belangrijk luik hierbij is de afweging of en wanneer maatregelen nodig zijn om te lage debieten en peilen in waterlopen te voorkomen in functie van de ecologische doelstellingen. In dit advies gaat het INBO na welke ecologisch relevante bevaarbare waterlopen opgenomen moeten worden in de ecologische kwetsbaarheidskaart en wanneer een captatieverbod op bevaarbare waterlopen aangewezen is.

Details

Type Advices of the Research Institute for Nature and Forest
Category Research
Language Dutch
Bibtex

@misc{979c7420-334d-4789-b428-cff377d23352,
title = "Advies over de ecologische kwetsbaarheid van bevaarbare waterlopen bij droogte",
abstract = "Vlaanderen werd in 2017, 2018 en 2019 geconfronteerd met langdurige periodes van droogte. Hierdoor zag de overheid zich genoodzaakt om beperkingen op watercaptatie vanuit waterlopen op te leggen. De Vlaamse Overheid werkt intussen aan een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste. Het doel is om bij waterschaarste weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Een belangrijk luik hierbij is de afweging of en wanneer maatregelen nodig zijn om te lage debieten en peilen in waterlopen te voorkomen in functie van de ecologische doelstellingen. In dit advies gaat het INBO na welke ecologisch relevante bevaarbare waterlopen opgenomen moeten worden in de ecologische kwetsbaarheidskaart en wanneer een captatieverbod op bevaarbare waterlopen aangewezen is.",
author = "David Buysse and Jeroen Van Wichelen and Alexander Van Braeckel and Sophie Vermeersch and Jan Breine and Gunther Van Ryckegem and Erika Van den Bergh and Johan Coeck",
year = "2021",
month = apr,
day = "30",
doi = "",
language = "English",
publisher = "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek",
address = "Belgium,
type = "Other"
}