Back to overview

Advies over het begrazingsbeheer in het natuurreservaat Vallei van de Ziepbeek

In het natuurreservaat Vallei van de Ziepbeek wordt begrazingsbeheer uitgevoerd. In 2022 werd de graasdichtheid gewijzigd van een 30-tal dieren jaarrond naar 60 runderen in de zomermaanden en 15 in de wintermaanden. De beheerder vraagt zich af wat hiervan de impact op de graasdruk is. Het INBO volgde in 2022 de begrazing op via 10 GPS-halsbanden. Deze monitoring laat toe een aantal vragen over graasdruk en voorkeur van vegetatietypes in ruimte en tijd te beantwoorden. Daarnaast bespreken we de bruikbaarheid van een virtueel begrenzingssysteem.

Details

Type Advices of the Research Institute for Nature and Forest
Category Research
Language Dutch
Bibtex

@misc{7c771e9f-3084-4101-9879-2af4540e960f,
title = "Advies over het begrazingsbeheer in het natuurreservaat Vallei van de Ziepbeek",
abstract = "In het natuurreservaat Vallei van de Ziepbeek wordt begrazingsbeheer uitgevoerd. In 2022 werd de graasdichtheid gewijzigd van een 30-tal dieren jaarrond naar 60 runderen in de zomermaanden en 15 in de wintermaanden. De beheerder vraagt zich af wat hiervan de impact op de graasdruk is. Het INBO volgde in 2022 de begrazing op via 10 GPS-halsbanden. Deze monitoring laat toe een aantal vragen over graasdruk en voorkeur van vegetatietypes in ruimte en tijd te beantwoorden. Daarnaast bespreken we de bruikbaarheid van een virtueel begrenzingssysteem.",
author = "Marijke Thoonen and Bart Christiaens and Timon Boumon and Hans Van Calster",
year = "2023",
month = jun,
day = "01",
doi = "",
language = "English",
publisher = "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek",
address = "Belgium,
type = "Other"
}