Back to overview

Advies over het voorstel voor translocatie van plantensoorten binnen het Life Harwin project

De aangevraagde translocatie kadert binnen het Life Harwin project. Dit is een natuurherstelproject in het oosten van de provincie Vlaams-Brabant, in het habitatrichtlijngebied van de Wingevallei (BE2400012). Het project beoogt het grootschalig herstel van vier habitattypes: heischraal grasland, blauwgrasland, alkalisch laagveen en tril- en overgangsveen. Om dit herstel te bewerkstelligen wil men 55 plantensoorten transloceren. In dit advies beoordelen we het voorstel van translocatie, een vereiste volgens het Soortenbesluit.

Details

Type Advices of the Research Institute for Nature and Forest
Category Research
Language Dutch
Bibtex

@misc{afde8c19-2e1b-48f6-8a8a-3b2ad05a193a,
title = "Advies over het voorstel voor translocatie van plantensoorten binnen het Life Harwin project",
abstract = "De aangevraagde translocatie kadert binnen het Life Harwin project. Dit is een natuurherstelproject in het oosten van de provincie Vlaams-Brabant, in het habitatrichtlijngebied van de Wingevallei (BE2400012). Het project beoogt het grootschalig herstel van vier habitattypes: heischraal grasland, blauwgrasland, alkalisch laagveen en tril- en overgangsveen. Om dit herstel te bewerkstelligen wil men 55 plantensoorten transloceren. In dit advies beoordelen we het voorstel van translocatie, een vereiste volgens het Soortenbesluit.",
author = "Joachim Mergeay and Wouter Van Landuyt",
year = "2024",
month = apr,
day = "25",
doi = "",
language = "English",
publisher = "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek",
address = "Belgium,
type = "Other"
}