Back to overview

Hoofdstuk 9 : Interacties tussen aanbod, gebruik en vraag van ecosysteemdiensten in Vlaanderen

• Ecosysteemdiensten (ESD) kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zowel aanbod, gebruik als vraag beïnvloeden elkaar op verschillende schalen. De huidige kennis van negatieve en positieve interacties ( ‘trade-offs’ en ‘synergieën’) biedt een basis voor het verbeteren van ecosysteemdiensten-levering.
• Ecosystemen worden bewust gewijzigd om de levering van (vooral producerende) diensten te verbeteren, maar sommige gebruikstypes leggen een hypotheek op het aanbod van andere ecosysteemdiensten of op de toekomstige levering.
• Het ESD-aanbod kan worden geoptimaliseerd door het landgebruik ruimtelijk af te stemmen op het ecologische potentieel. De mogelijkheden voor grote veranderingen in landgebruik zijn in Vlaanderen echter beperkt.
• Natuurgebaseerd ESD-gebruik -het verminderen van negatieve en vermeerderen van positieve interacties- vergroot de totale ESD-levering. Ook de levering op lange termijn wordt beter gegarandeerd. Vooral een aanpassing van de manier waarop producerende diensten worden gebruikt biedt mogelijkheden voor het verhogen van levering van ecosysteemdiensten Vlaanderen.
• De ESD-vraag van Vlaanderen is afhankelijk van globale ecosystemen en van bescherming en herstel van ecosysteemdiensten op wereldschaal.
• De vraag naar ecosysteemdiensten wordt sterk bepaald door de situatie van belanghebbenden op lokale schaal.
• Een ESD-assessments vereisen de betrouwbare integratie van uiteenlopende informatie. Enkel analyseren/karteren van ruimtelijke en kwantitatieve data van ESD-aanbod voor Vlaanderen -vaak zonder bepaling van betrouwbaarheid- houdt grote risico’s in voor het beleid. Zonder vergelijking met ESD-vraag en ESD-gebruik op verschillende schalen heeft het karteren van (gebundeld) ESD-aanbod enkel demonstratief nut.
• Ontwikkelen van ESD-boekhouding en scenario-evaluatie (NARA-S) vereist de integratie van bestaande kennis en onzekerheden voor alle aspecten van ecosysteemdiensten en het ontwikkelen van geijkte methodes voor participatie en validatie.

Details

Type Reports of Research Institute for Nature and Forest
Category Research
Language Dutch
Bibtex

@book{f0556a0c-7037-4955-a2f4-7281dd8f7ed5, title = "Hoofdstuk 9 : Interacties tussen aanbod, gebruik en vraag van ecosysteemdiensten in Vlaanderen", author = "Sander Jacobs and Toon Spanhove and Marijke Thoonen and Lieven De Smet and Annelies Boerema and Katrien van der Biest and Dries Landuyt", year = "2014", doi = "", language = "Dutch", series = "", publisher = "", number = "", address = "België", }

Authors

Sander Jacobs
Toon Spanhove
Marijke Thoonen
Lieven De Smet
Annelies Boerema
Katrien van der Biest
Dries Landuyt