Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dienstverlening rekrutering en selectie Rekrutering en selectie

Dienstverlening rekrutering en selectie

Hoe organiseer je professionele selectieprocedures? Hoe regel je doelgerichte arbeidsmarktcommunicatie voor je vacatures? Met welke trends hou je best rekening? Binnen de Vlaamse overheid kun je rekenen op de nodige hulp en ondersteuning. Zo organiseer je efficiënte rekruteringcampagnes en kwaliteitsvolle selectieprocedures.

Voor wie?

 • Je bent HR- of selectieverantwoordelijke bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je bent binnen je departement of agentschap mee verantwoordelijk voor de organisatie van de rekrutering en selectie van nieuwe medewerkers.

Welke dienstverlening?

 • Stap 1

  Wat
  Een stappenplan waarmee je als selectieverantwoordelijke zelf aan de slag gaat om selectieprocedures ‘van a tot z’ te organiseren.

  Aanpak
  Het stappenplan bundelt per fase in het rekruterings- en selectieproces alle informatie en alle relevante sjablonen.

  Hoe ga je aan de slag?
  Ga naar het stappenplan ‘rekrutering en selectie’.

 • Stap 2

  Wat
  Een selectieverantwoordelijke van het Selectiecentrum (of van het team Leiderschap als het om een managementfunctie gaat) van AgO of een externe partner ondersteunen je bij de uitvoering of coördinatie van selectieprocedures:

  • Het Selectiecentrum van AgO is verplichte selector voor externe wervingen, bevorderingen en procedures van horizontale mobiliteit binnen de diensten van de Vlaamse overheid.
  • De selectieverantwoordelijken van het team Leiderschap van AgO nemen de procedures voor top- en middenkader (management- en projectleiderfuncties van N-niveau), mandaten en tijdelijke aanstellingen, functies van algemeen directeur, het hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad en N-1-functies op.
  • Voor sommige procedures is het Selectiecentrum van AgO geen verplichte selector:
   • de lijnmanager kan optreden als selector voor vervangingsopdrachten, tijdelijke en uitzonderlijke personeelsbehoeften met een arbeidsovereenkomst van maximaal 1 jaar en uitzonderlijk verlengbaar met maximaal 1 jaar, startbanen, doctoraatsbeurzen en topsporters en hun omkadering.
   • de entiteitsspecifieke functies die in het kader van de gemeenschappelijke dienstverlening werden op genomen in het daarvoor voorziene ministerieel besluit(opent in nieuw venster).

  Aanpak

  • Is het Selectiecentrum van AgO verplichte selector? Dan kan in overleg een externe partner ingeschakeld worden voor een deel of het geheel van de procedure. Dat gebeurt standaard voor de managementprocedures waarvoor het team Leiderschap van AgO verplichte selector is.
  • Is het Selectiecentrum van AgO geen verplichte selector? Dan heb je de keuze:
   • Je voert de procedures zelf uit.
   • Je schakelt een externe partner in voor 1 of meerdere procedures via een raamcontract.

  Hoe aanvragen?

  Goed om te weten: kosten van de externe partner of arbeidsmarktcommunicatie worden gedragen door je organisatie.

 • Stap 3

  Wat
  Jij kiest welke ondersteuning je wenst:

  • Een kanalenmatrix en verdere ondersteuning uit het stappenplan rekrutering en selectie waarmee je zelf aan de slag gaat.
  • Conform de huisstijl ontwikkelde sjablonen om vacatures binnen of buiten de Vlaamse overheid bekend te maken.
  • Extra websites inzetten via de multiposter verbonden aan Vlimpers Module Rekrutering.
  • Een externe partner ondersteunt je bij mediaplanning, media-advies, vormgeving van jobadvertenties en media-aankopen.
  • Een specialist arbeidsmarktcommunicatie van het Selectiecentrum adviseert je over arbeidsmarktcommunicatie of toetst je rekruteringsideeën af.

  Aanpak
  De noden binnen je departement of agentschap of van een specifieke vacature bepalen welke ondersteuning je kiest om in te zetten.

  Hoe aanvragen?

  Als je al weet via welke mediakanalen je de personeelsadvertentie wilt publiceren, volg je dit stappenplan.

  Goed om te weten: kosten van de externe partner of arbeidsmarktcommunicatie worden gedragen door je organisatie.

 • Stap 4

  Wat
  Een interne selectieverantwoordelijke van het Selectiecentrum van AgO:

  • geeft je advies over de functietitel en de wervende tekst
  • geeft je advies over een goede mediamix en geschikte vormgeving van jobadvertenties
  • zorgt voor het contact met de externe partners
  • zorgt voor de publicatie van de vacature(s)
  • volgt de campagne op tijdens en na de publicatieperiode en meet het succes

  Aanpak
  De rol die de selectieverantwoordelijke opneemt verschilt naarmate de noden binnen je departement of agentschap of de specifieke vacature. Die worden besproken op de intake, samen met het budget dat je organisatie ter beschikking stelt en de mogelijke mediakanalen. Nadien ontvang je gedetailleerde voorstellen en bespreek je de finale keuze.

  • Vacatures worden op extra kanalen gezet via de multiposter verbonden aan Vlimpers Module Rekrutering.
  • Of een externe partner wordt betrokken bij de aankoop van andere mediakanalen.

  Hoe aanvragen?
  Concrete afspraken worden tijdens de intake gemaakt.

  Goed om te weten: kosten van de externe partner of arbeidsmarktcommunicatie worden gedragen door je organisatie.

 • Stap 5

  Wat
  Een externe partner ondersteunt je bij de screening van kandidaten. Jij kiest welke ondersteuning je wenst:

  • uitvoering van assessment centers: een externe partner voert potentieelinschattingen, competentiescreenings, development of assessment centers als onderdeel van je selectieprocedures uit. Bijvoorbeeld via computergestuurde persoonlijkheidstesten, redeneertesten, competentiebevragingen, interviews, …
  • gebruik van selectie-instrumenten: je koopt een licentie en credits aan van selectie-instrumenten die je zelf gebruikt voor interne selectieprocedures. Bijvoorbeeld persoonlijkheidsvragenlijsten, vaardigheidstesten, redeneertesten, …

  Aanpak
  Je bespreekt de gewenste ondersteuning met de externe partner. Dit is steeds een vaste externe partner. Voor het gebruik van selectie-instrumenten krijg je een opleiding van de externe partner in hoe je deze testen het best kan inzetten en interpreteren.

  Hoe aanvragen?
  Lees op de webpagina’s van onderstaande raamcontracten hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over de inhoud van de raamcontracten, leveranciers, kostprijs, doelgroep, contactgegevens, …:

  Goed om te weten: bij de gunning van de raamcontracten werden de organisaties verdeeld over verschillende externe partners. Weet je nog niet welke partner jou zal ondersteunen? Stuur dan een mail naar het Selectiecentrum van AgO via selecties@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

 • Stap 6

  Wat
  Een externe partner ondersteunt je bij de invulling van tijdelijke opdrachten via uitzendarbeid. Zo kun je snel je wervingsbehoeften invullen.

  Aanpak
  Lees meer op de webpagina ‘uitzendarbeid’.

  Hoe aanvragen?
  Lees op de webpagina van het raamcontract ‘Uitzendarbeid voor verschillende profielen’(opent in nieuw venster) hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over de inhoud van het raamcontract, leverancier, kostprijs, doelgroep, contactgegevens, …

  Goed om te weten: kosten van de externe partner worden gedragen door je organisatie.

 • Stap 7

  Wat
  Je moet als selector een aantal verplichte opleidingen volgen.

  Aanpak
  De opleidingen worden aangeboden in de module Leren van Vlimpers (zie hoe aanvragen).

  Hoe aanvragen?

  Goed om te weten: de kosten van de opleidingen en het assessment center worden gedragen door je organisatie.

Belang van rekrutering en selectie

Waarom gebruik maken van bovenvermelde dienstverlening? Omdat de Vlaamse overheid sterk inzet op een kwalitatieve en professionele aanpak van rekrutering en selectie. Toch is het niet altijd eenvoudig om de juiste profielen te vinden op de arbeidsmarkt. Om tekorten op te vangen binnen een moeilijke arbeidsmarktcontext, werkt de Vlaamse overheid aan een kader om flexibel gebruik te maken van hybride arbeidsrelaties en andere tewerkstellingsvormen.

Goed om te weten: bovenvermelde dienstverlening rond rekrutering en selectie speelt in op die arbeidsmarkttrends.