Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster))
 • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris. 
 • Je komt in de situatie terecht waarin privébelangen misschien worden vermengd met je functie. 

Wat?

Belangenvermenging is een vermenging van je privébelangen met de belangen van je departement of agentschap, de Vlaamse overheid of het algemeen belang. Dit kan invloed hebben op de objectiviteit waarmee je je taken uitvoert en kan leiden tot een schijn van partijdigheid. Belangenvermenging kan ontstaan door: 

 • je persoonlijke voorkeuren en overtuigingen
 • een engagement, bijberoep of andere activiteiten in een vereniging of bedrijf
 • geschenken of uitnodigingen die je krijgt van externen
 • tussenkomst van politici, volksvertegenwoordigers en drukkingsgroepen in de dossiers die je behandelt
 • overheidsopdrachten waarbij een voormalig medewerker van een aanbestedende entiteit binnen de 2 jaar na vertrek bij die entiteit tussenkomt in de overheidsopdracht. En waarbij een verband bestaat tussen de functie van de voormalige medewerker en de activiteiten van die overheidsopdracht (draaideurconstructie). 

Richtlijnen

 • Laat je werk nooit beïnvloeden door je privébelangen of overtuigingen en vermijd elke schijn van partijdigheid
 • Toets je bijberoep of andere activiteiten naast je werk af aan de deontologische code. In sommige situaties heb je formele toestemming nodig om je nevenactiviteiten uit te oefenen. Lees meer op de webpagina over bijberoep en andere activiteiten.  
 • Geef buiten de uitoefening van je functie geen betalend advies in de dossiers waarbij je betrokken kunt zijn. 
 • Aanvaard geen geschenken of uitnodigingen voor activiteiten die door derden worden betaald. Op die basisregel zijn uitzonderingen mogelijk. Lees meer op de webpagina ‘geschenken en uitnodigingen’.  
 • Noteer elke politieke tussenkomst in dossiers (zie onder). 

Hoe melden?

Wil je iets melden over belangenvermenging? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.