Voor wie?

Wat?

Cumulatie gaat over alle ‘nevenactiviteiten’ die je naast je werk bij de Vlaamse overheid doet. Dit zijn betaalde of onbetaalde activiteiten, ongeacht de vorm, omvang of duur. Het kan bijvoorbeeld gaan over een 2de betaalde baan of een eigen bedrijf.

Ook je engagement in een vereniging en vrijwilligerswerk worden als nevenactiviteiten beschouwd.

Richtlijnen nevenactiviteiten buiten de diensturen

Voor nevenactiviteiten buiten de diensturen heb je geen formele toestemming nodig. Maar je bespreekt je cumulatie wel met je leidinggevende en vraagt om een deontologische toetsing (zie ‘Hoe cumulatie aanvragen?’).

Want je nevenactiviteiten mogen niet tot belangenvermenging leiden, mogen niet tot een schijn van partijdigheid leiden en moeten verenigbaar zijn met je taak bij de Vlaamse overheid.

  Richtlijnen nevenactiviteiten binnen de diensturen

  Voor nevenactiviteiten binnen de diensturen heb je een formele toestemming (zie ‘Hoe cumulatie aanvragen?) nodig. Je lijnmanager toetst je cumulatie deontologisch af met je huidige functie en met de bepalingen over onverenigbaarheden in het Vlaams Personeelsstatuut ((opent in nieuw venster)) (VPS), en neemt vervolgens een formele beslissing. Aansluitend moet je een verlof of dienstvrijstelling aanvragen.

   Deontologische toetsingsvragen

   Het is belangrijk dat je steeds nagaat of je nevenactiviteit combineerbaar is met je opdracht bij de Vlaamse overheid. Doorloop deze toetsingsvragen:

   Hoe cumulatie vragen?

   Cumulatie van nevenactiviteiten vragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

   • Stap 1

    Doorloop altijd de deontologische toetsingsvragen. Die helpen je in te schatten of je nevenactiviteit combineerbaar is met je job bij de Vlaamse overheid.

   • Stap 2

    Bespreek met je leidinggevende of je nevenactiviteit combineerbaar is met je job bij de Vlaamse overheid.

   • Stap 3

    Je vraagt de cumulatie aan in Vlimpers ((opent in nieuw venster)) onder ‘Persoonsgegevens’ > ‘Mijn cumulaties’. Selecteer ‘nieuwe cumulatie toevoegen’ en vul alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-instructiefilmpjes over afwezigheden via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘cumulatie’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek het gewenste instructiefilmpje.

    Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde 'formulier aanvraag cumulatie beroepsactiviteit (Word bestand)' naar je HR-verantwoordelijke of per post naar het DCPA.

    Goed om weten: een formele toestemming is enkel verplicht voor nevenactiviteiten binnen de diensturen of tijdens een verlofperiode. Niet voor vrijwilligerswerk tijdens een verlofperiode (zie richtlijnen bovenaan).

   • Stap 4

    Je vraagt een geschikte verlofvorm (bijvoorbeeld jaarlijks verlof, onbetaald verlof, ...) of dienstvrijstelling aan.

   Hoe cumulatie stopzetten?

   Indien je je nevenactiviteit niet meer uitoefent, zet je cumulatieaanvraag dan stop.

   • Stap 1

    Je wijzigt de einddatum van je cumulatie in Vlimpers ((opent in nieuw venster)) onder ‘Persoonsgegevens’ > ‘Mijn cumulaties’ en klik op ‘einddatum opslaan’.

    Hulp nodig? Raadpleeg de Vlimpers-instructiefilmpjes via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘cumulatie’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek het gewenste instructiefilmpje.

    Heb je geen toegang tot Vlimpers? Geef je stopzettingsdatum door aan je HR-verantwoordelijke of het DCPA.

   Hoe melden?

   Wil je iets melden over nevenactiviteiten? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.

   Informatie voor specialisten

   Wil je als lijnmanager of als gemachtigde van de lijnmanager de cumulatieaanvraag behandelen? Dan moet je de aangevraagde cumulatie aftoetsen met de deontologisch toetsingsvragen en met de bepalingen over onverenigbaarheden in het Vlaams Personeelsstatuut ((opent in nieuw venster)) (VPS). Voor de behandeling in Vlimpers beschik je over meerdere opties (zie onder).