Gedaan met laden. U bevindt zich op: Integriteitsmeldingen voor medewerkers Vlaamse overheid Integriteit

Integriteitsmeldingen voor medewerkers Vlaamse overheid

Wil je iets melden over integriteit? Heb je te maken met een mogelijke integriteitsschending? Of heb je bedenkingen over deontologie in je werkomgeving? Dan kun je dit melden. Alle personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid zijn immers gebonden aan de deontologische code. Die bundelt gedragsregels en richtlijnen om integer te werken.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
 • Je wilt een mogelijke integriteitsschending melden of je hebt vragen over het integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid.

Opgelet: Er bestaan diverse meldkanalen binnen de Vlaamse overheid. Voor een overzicht daarvan kan je terecht op de webpagina met meldingen en klachten.

Spreekplicht

Via onderstaande stappen kun je vrijblijvend integriteitskwesties melden en vragen stellen over de deontologische code. In sommige situaties ben je verplicht om integriteitsschendingen te melden.

Die spreekplicht geldt voor alle misdaden en wanbedrijven waarvan je op de hoogte bent. Lees meer op de webpagina ‘spreekrecht en spreekplicht’.

Wil je een integriteitsvraag stellen of een dilemma voorleggen?

Heb je een integriteitsvraag of zit je met een dilemma: procedure voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

 • Stap 1

  Je leidinggevende is je 1ste aanspreekpunt voor alle vragen en meldingen over integriteit. Hij of zij kan je ook mee helpen nadenken over dilemma’s.

  Wil je dit liever niet of laat de situatie het niet toe? Ga dan naar de volgende stap.

 • Stap 2

  Je departement of je agentschap heeft een contactpersoon integriteit(opent in nieuw venster). Je kunt bij die persoon terecht voor alle vragen en meldingen over integriteit.

  Je kunt bij de contactpersoon integriteit terecht voor advies wanneer je een integriteitsdilemma afweegt. Bij een integriteitsmelding zet de contactpersoon integriteit de nodige stappen en werkt die eventueel samen met andere bevoegde actoren om de integriteitskwestie aan te pakken.

Hoe meld je een integriteitsschending?

Wil je een integriteitsschending melden:​​​​ procedure voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

 • Stap 1

  Je leidinggevende is je 1ste aanspreekpunt voor alle vragen en meldingen over integriteit.

  Wil je dit liever niet of laat de situatie het niet toe? Ga dan naar de volgende stap.

 • Stap 2

  Je departement of agentschap heeft een contactpersoon integriteit(opent in nieuw venster). Je kunt bij die persoon terecht voor advies over alle meldingen over integriteit.

  Bij een integriteitsmelding begeleidt de contactpersoon integriteit je bij de nodige stappen. Je wordt doorverwezen de juiste andere bevoegde actoren om de integriteitskwestie aan te pakken. In bepaalde gevallen moeten verschillende betrokkenen rond de tafel gebracht worden om zaken uit te klaren. In andere gevallen gaat het meer over een echt onderzoek. Dan verwijst de contactpersoon je door naar de actoren met onderzoeksbevoegdheid.

 • Stap 3

  Je kunt rechtstreeks bij Audit Vlaanderen(opent in nieuw venster) terecht met je melding. Audit Vlaanderen voert onafhankelijk interne onderzoeken uit, gaat vertrouwelijk om met je melding en voert een vooronderzoek naar de ernst van de integriteitsschending. Elementen zoals de betrouwbaarheid van de melding en de noodzaak en hoogdringendheid van een onderzoek bepalen of een forensische audit wordt uitgevoerd.

  Een forensische audit onderzoekt of er fraude is in een bepaalde organisatie. De resultaten van het forensische onderzoek gaan naar de betrokken organisatie, de bevoegde vakminister, de minister-president en het Auditcomité van de Vlaamse overheid. Het auditrapport wordt ook bezorgd aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) of aan het parket wanneer er strafrechtelijke inbreuken aan het licht komen.

  Uitzondering: werk je in een privaatrechtelijk agentschap? Dan kun je niet bij Audit Vlaanderen terecht.

 • Stap 4

  Je kunt misbruiken rechtstreeks melden aan de Vlaamse Ombudsdienst van het Vlaams Parlement. Je kunt er ook terecht voor personeelskwesties die binnen de diensten van de Vlaamse overheid niet opgelost raken. De Vlaamse Ombudsdienst werkt onafhankelijk van de Vlaamse Regering en van de Vlaamse overheidsdiensten.