Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)).
 • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
 • Je wilt een mogelijke integriteitsschending melden of je hebt vragen over het integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid.

Opgelet: werk je niet bij de Vlaamse overheid en wil je iets melden over een mogelijke integriteitsschending van een Vlaamse overheidsdienst? Lees op de webpagina ‘klachten over een Vlaamse overheidsdienst’ hoe je dit doet.

Spreekplicht

Via onderstaande stappen kun je vrijblijvend integriteitskwesties melden en vragen stellen over de deontologische code. In sommige situaties ben je verplicht om integriteitsschendingen te melden.

Die spreekplicht geldt voor alle misdaden en wanbedrijven waarvan je op de hoogte bent. Lees meer op de webpagina ‘spreekrecht en spreekplicht’.

Bescherming als klokkenluider

Als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid kun je bij de Vlaamse Ombudsdienst klokkenluidersbescherming aanvragen wanneer je onregelmatigheden meldt en vreest voor represailles:

 • Je krijg tijdelijk bescherming tegen ontslag en andere tuchtstraffen.
 • Je bent beschermd tot 2 jaar na het einde van het onderzoek van je melding.
 • Tijdens die periode kun je enkel tuchtstraffen of andere maatregelen krijgen als die geen verband houden met je melding van de onregelmatigheid.
 • Lopende tuchtprocedures worden opgeschort en kunnen slechts worden verdergezet als het onderzoek van de ombudsman uitwijst dat er geen verband is met je melding van de onregelmatigheid.

Wil je een integriteitsvraag stellen of een dilemma voorleggen?

Heb je een integriteitsvraag of zit je met een dilemma: procedure voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)).

 • Stap 1

  Je leidinggevende is je 1ste aanspreekpunt voor alle vragen en meldingen over integriteit. Hij of zij kan je ook mee helpen nadenken over dilemma’s.

  Wil je dit liever niet of laat de situatie het niet toe? Ga dan naar de volgende stap.

 • Stap 2

  Je departement of agentschap heeft een contactpersoon integriteit ((opent in nieuw venster)). Je kunt bij die persoon terecht voor alle vragen en meldingen over integriteit.

  Je kunt bij de contactpersoon integriteit terecht voor advies wanneer je een integriteitsdilemma afweegt. Bij een integriteitsmelding zet de contactpersoon integriteit de nodige stappen en werkt die eventueel samen met andere bevoegde actoren om de integriteitskwestie aan te pakken.

  Wil je dit liever niet of laat de situatie dit niet toe? Ga dan naar de volgende stap.

 • Stap 3

  Stel je je integriteitsvraag liever buiten je departement of agentschap? De coördinator Integriteitszorg van de Vlaamse overheid geeft integriteitsadvies bij integriteitsvragen, dilemma’s.

  De contactinformatie van de coördinator Integriteitszorg vind je onderaan deze webpagina.

Hoe meld je een integriteitsschending?

Wil je een integriteitsschending melden:​​​​ procedure voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)).

 • Stap 1

  Je leidinggevende is je 1ste aanspreekpunt voor alle vragen en meldingen over integriteit.

  Wil je dit liever niet of laat de situatie het niet toe? Ga dan naar de volgende stap.

 • Stap 2

  Je departement of agentschap heeft een contactpersoon integriteit ((opent in nieuw venster)). Je kunt bij die persoon terecht voor advies over alle meldingen over integriteit.

  Bij een integriteitsmelding begeleidt de contactpersoon integriteit je bij de nodige stappen. Je wordt doorverwezen de juiste andere bevoegde actoren om de integriteitskwestie aan te pakken. In bepaalde gevallen moeten verschillende betrokkenen rond de tafel gebracht worden om zaken uit te klaren. In andere gevallen gaat het meer over een echt onderzoek. Dan verwijst de contactpersoon je door naar de actoren met onderzoeksbevoegdheid.

  Wil je dit liever niet of laat de situatie dit niet toe? Ga dan naar 1 van onderstaande stappen.

 • Stap 3

  Meld je een integriteitsschending liever buiten je departement of agentschap? De coördinator Integriteitszorg van de Vlaamse overheid geeft advies over de nodige stappen die je kan zetten bij integriteitsmeldingen.

  Je adviesvraag wordt vertrouwelijk behandeld, maar meldingen zijn niet vrijblijvend. Soms brengt de coördinator bepaalde betrokkenen samen rond de tafel. Bij vermoeden van ernstige integriteitsschendingen begeleidt de coördinator Integriteitszorg jou naar de andere bevoegde integriteitsactoren zoals Audit Vlaanderen en de Vlaamse Ombudsdienst.

  De contactinformatie van de coördinator Integriteitszorg vind je onderaan deze webpagina.

 • Stap 4

  Je kunt rechtstreeks bij Audit Vlaanderen ((opent in nieuw venster)) terecht met je melding. Audit Vlaanderen voert onafhankelijk interne onderzoeken uit, gaat vertrouwelijk om met je melding en voert een vooronderzoek naar de ernst van de integriteitsschending. Elementen zoals de betrouwbaarheid van de melding en de noodzaak en hoogdringendheid van een onderzoek bepalen of een forensische audit wordt uitgevoerd.

  Een forensische audit onderzoekt of er fraude is in een bepaalde organisatie. De resultaten van het forensische onderzoek gaan naar de betrokken organisatie, de bevoegde vakminister, de minister-president en het Auditcomité van de Vlaamse overheid. Het auditrapport wordt ook bezorgd aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) of aan het parket wanneer er strafrechtelijke inbreuken aan het licht komen.

  Uitzondering: werk je in een privaatrechtelijk agentschap ((opent in nieuw venster))? Dan kun je niet bij Audit Vlaanderen terecht.

 • Stap 5

  Je kunt misbruiken rechtstreeks melden aan de Vlaamse Ombudsdienst van het Vlaams Parlement. Je kunt er ook terecht voor personeelskwesties die binnen de diensten van de Vlaamse overheid niet opgelost raken. De Vlaamse Ombudsdienst werkt onafhankelijk van de Vlaamse Regering en van de Vlaamse overheidsdiensten.

  Goed om weten: wil je bescherming als klokkenluider aanvragen? Dan kan dit enkel als je de Vlaamse Ombudsdienst inschakelt.