Voor wie?

Wat?

Het kan gaan over een geschenk of dienst dat jij of je team krijgt van een externe partner of leverancier (bijvoorbeeld: geschenkmand, boek…). Of over een uitnodiging voor een presentatie, evenement, etentje… dat door derden wordt betaald.

Richtlijnen

  • Aanvaard geen geschenken of uitnodigingen voor activiteiten die door derden worden betaald. Zo vermijd je elke vorm van partijdigheid. Op die basisregel zijn uitzonderingen mogelijk als het geschenk of de uitnodiging voldoet aan alle volgende 3 criteria:
    • Het heeft een geringe materiële waarde.
    • Het staat in het belang van je organisatie.
    • Het staat in het teken van je werk bij de Vlaamse overheid.
  • Verwittig altijd je leidinggevende als je een geschenk of uitnodiging aanvaardt.

Hoe melden?

Wil je iets melden over geschenken of uitnodigingen? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.