Overzicht

Als hoofdverzekerde wordt de basisformule betaald door je werkgever. Elke werkgever buiten het toepassingsbied Sectoraal Akkoord ((opent in nieuw venster)), kan echter beslissen om uitgebreider tussen te komen. Je moet de premies jaarlijks vooraf betalen via overschrijving naar de verzekeraar.

De verzekeraar bezorgt je rechtstreeks de uitnodiging voor betaling. Bij aansluiting of wijziging van je aansluiting kun je aangeven dat je je premie halfjaarlijks of trimestrieel wilt betalen.

Prijs per formule

hoofd- of nevenverzekerdejaarpremie voor basisformuleaanvullende jaarpremie voor uitgebreide formule

hoofdverzekerde

46,76 euro (betaald door werkgever)

+213,82 euro

nevenverzekerde
(klein)kind tot 25 jaar

15,59 euro

+71,27 euro

nevenverzekerde
kind vanaf 25 jaar en volwassene tot 65 jaar

46,76 euro

+213,82 euro

nevenverzekerde
volwassene vanaf 65 tot 70 jaar

140,28 euro

+641,45 euro

nevenverzekerde
volwassene boven de 70 jaar

187,04 euro

+855,27 euro

Goed om te weten: ben je gepensioneerd en betaal je zelf de premie? Dan kun je als klant van de vzw Sociale Dienst ((opent in nieuw venster)) een deel van het betaalde bedrag terugkrijgen. Dit is mogelijk voor elke kostendekkende hospitalisatieverzekering, maar niet voor je partner of (klein)kinderen. Lees meer op de pagina Tegemoetkoming hospitalisatieverzekering gepensioneerden.

Vrijstelling (franchise)

Er geldt een vrijstelling (franchise) van 75 euro voor alle vormen van hospitalisatie. Dit wil zeggen dat je de eerste kosten tot 75 euro zelf moet betalen. Deze franchise wordt slechts eenmaal per verzekerde en per schadejaar toegepast.

Goed om te weten: moet jij of je gezin binnen hetzelfde schadejaar meer dan 1 keer een vrijstelling (franchise) betalen? Dan kun je als klant van de vzw Sociale Dienst ((opent in nieuw venster)) het betaalde bedrag (75 euro) van de 2e en eventueel volgende franchisebetalingen binnen dat schadejaar terugkrijgen. Dit is mogelijk voor elke kostendekkende hospitalisatieverzekering. Lees meer op de webpagina van de vzw Sociale Dienst.