Loopbaanonderbreking is uitdovend

Door de invoering van het zorgkrediet zijn volgende verloven sinds 1 september 2016 definitief uitgedoofd:

 • loopbaanonderbreking algemeen stelsel: bestaat niet meer
 • deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen: kan nog lopende zijn

Opgelet: je kunt je loopbaan nu enkel nog onderbreken als je een zorgmotief hebt of een opleiding volgt. Lees meer op de webpagina zorgkrediet.

Deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen

Ben je voor 2 september 2016 gestart met een deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan je pensioen? Dan wijzigt er niets en loopt dit verder tot de geplande einddatum.

  Opgelet:

  • Wil je de lopende de deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen tijdelijk vervangen door een ander verlof? Dan zal dit leiden tot een stopzetting van de loopbaanonderbreking. Een uitzondering geldt bij het opnemen van palliatief verlof. Enkel in dit geval kan je je ‘deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen tijdelijk stopzetten en na afloop van het palliatief verlof, er terug instappen.
  • Wil je het werkregime wijzigen? Dan moet je de loopbaanonderbreking opzeggen en een ander verlofstelsel aanvragen.

  Hoe opzeggen?

  Deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • Stap 1

   Laat je arbeidsreglement je toe om je aanvraag op te zeggen? Dan vraag je de goedkeuring aan je lijnmanager of gemachtigde.

  • Stap 2

   Je bezorgt de goedkeuring van je lijnmanager of gemachtigde zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde formulier voor het opzeggen van een verlof (Word bestand) per post naar het DCPA.