Loopbaanonderbreking is uitdovend

Door de invoering van het zorgkrediet zijn volgende verloven sinds 1 september 2016 definitief uitgedoofd:

 • loopbaanonderbreking algemeen stelsel: bestaat niet meer
 • deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen: kan nog lopende zijn

Deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen

Ben je voor 2 september 2016 gestart met een deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan je pensioen? Dan wijzigt er niets en loopt dit verder tot de geplande einddatum.

Opgelet: wil je de lopende deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen tijdelijk vervangen door een ander verlof? Dan leidt dit tot een stopzetting van de loopbaanonderbreking. Een uitzondering geldt bij het opnemen van palliatief verlof. Enkel in dit geval kan je je ‘deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen tijdelijk stopzetten en na afloop van het palliatief verlof, er terug instappen.

  Nieuw

  Vanaf 1 september 2022 kun je tijdelijk jouw werkregime verhogen in het stelsel van loopbaanonderbreking tot aan het pensioen of tijdelijk voltijds werken. De verhoging geldt voor minimum 1 maand. Nadien stap je automatisch in je voorgaand tewerkstellingspercentage van het stelsel.

  Opgelet: het werkregime verlagen kan niet en leidt onherroepelijk tot stopzetting van het stelsel.

  Hoe wijzigen naar een hoger werkregime?

  Deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen wijzigen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • Stap 1

   Wens je jouw werkregime tijdelijk te verhogen? Bespreek dit dan met je lijnmanager of gemachtigde. Vul samen het formulier voor wijziging(PDF bestand opent in nieuw venster) in.

  • Stap 2

   Je bezorgt de goedkeuring, het ingevulde formulier en je nieuw werkrooster zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde formulier voor het opzeggen van een verlof(Word bestand) per post naar het DCPA.

   Het DCPA bezorgt nadien jouw formulier aan het departement Werk en Sociale Economie (DWSE). DWSE bezorgt de wijziging op haar beurt aan de RVA voor de aanpassing van je uitkering.

  Hoe opzeggen?

  Deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  • Stap 1

   Laat je arbeidsreglement je toe om je aanvraag op te zeggen? Dan vraag je de goedkeuring aan je lijnmanager of gemachtigde.

  • Stap 2

   Je bezorgt de goedkeuring van je lijnmanager of gemachtigde zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde formulier voor het opzeggen van een verlof(Word bestand) per post naar het DCPA.