Voor wie?

Elektronische kaart en geldigheidsduur

Je maaltijdcheques worden gestort op een elektronische kaart. Dit is een soort van bankkaart die je toegang geeft tot je Ticket Restaurant®-rekening. Deze rekening en de kaart worden uitgegeven door een extern bedrijf, ‘Edenred’. Je maaltijdcheques blijven 12 maanden geldig vanaf de dag dat je ze ontvangt (zie onder). Je kunt ze enkel gebruiken voor de betaling van een maaltijd of aankoop van voedingsmiddelen.

Goed om te weten: je kunt je elektronische kaart gebruiken in alle restaurants van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)) of in de aangesloten punten. Lees meer op de webpagina van Edenred ((opent in nieuw venster)).

Berekening en uitbetaling

Het aantal maaltijdcheques dat je ontvangt hangt af van het aantal gewerkte dagen. Je ontvangt 1 maaltijdcheque per gewerkte dag, ongeacht de duur van je werktijd tijdens die dag. Het bedrag wordt maandelijks uitbetaald op je elektronische kaart.

bedrag één maaltijdcheque

werkgeversbijdrage

jouw bijdrage

standaard: 7 euro

5,91 euro

1,09 euro

  Opgelet:

  • Je betaalt zelf een klein deel van je maaltijdcheque. Je bijdrage per ontvangen maaltijdcheque wordt automatisch afgehouden van je salaris, na afhouding van de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing. Je kunt dit terugvinden op je loonbrief.
  • Voor sommige personeelcategorieën en diensten met langere werktijden per dag geldt een alternatieve berekening van het aantal maaltijdcheques waarop je recht hebt. Deze telling gebeurt op basis van het aantal gepresteerde uren (op kwartaalbasis).
  • Als er te veel maaltijdcheques werden toegekend in maand X (door bijvoorbeeld aanvraag en/of goedkeuring verlof na afsluiting van de lonen), wordt het teveel aan toegekende maaltijdcheques in mindering gebracht van het aantal maaltijdcheques waarop je recht hebt in maand Y.

  Wat te doen ...

  Informatie voor HR-verantwoordelijken

  Wil je als HR-verantwoordelijke meer informatie over het raamcontract eco-, cadeau-, sport- en cultuurcheques? Lees meer op de webpagina over het raamcontract ((opent in nieuw venster)).