Aanvragen voor de bevalling

 • Stap 1

  Je brengt je leidinggevende of HR-verantwoordelijke zo snel mogelijk op de hoogte van je zwangerschap. Zij verwittigen het DCPA. Vervolgens ontvang je van het DCPA de nodige informatie rond je zwangerschap.

  Heb je een voordeel alle aard (zoals een dienstvoertuig, pc of smartphone voor privédoeleinden, …)? Laat dit weten aan je leidinggevende of HR-verantwoordelijke. Die zal het DCPA op de hoogte brengen of het voordeel alle aard stopgezet wordt of niet.

 • Stap 2

  Je bezorgt het attest van je gynaecoloog/arts met de vermoedelijke bevallingsdatum aan het DCPA via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het attest per post naar het DCPA. ((opent in nieuw venster))

 • Stap 3

  Ben je contractueel? Dan moet je het ziekenfonds ook op de hoogte brengen van je zwangerschap. Zij zorgen voor de moederschapsuitkering.

 • Stap 4

  Je brengt, bij de start van je moederschapsrust, je leidinggevende of HR-verantwoordelijke op de hoogte. Je leidinggevende of HR-verantwoordelijke verwittigt het DCPA.

Aanvragen na de bevalling

 • Stap 1

  Je brengt je leidinggevende of HR-verantwoordelijke zo snel mogelijk op de hoogte van de geboorte. Zij brengen het DCPA op de hoogte. Vervolgens ontvang je van het DCPA de nodige informatie en een berekening van de duur van je moederschapsrust.

 • Stap 2

  Je bezorgt onderstaande documenten zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg documenten toe als bijlage van je vraag. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan de documenten per post naar het DCPA:

 • Stap 3

  Ben je contractueel? Dan moet je het ziekenfonds op de hoogte brengen van de bevalling. Zij zorgen voor de moederschapsuitkering.

 • Stap 4

  Ben je contractueel? Dan bezorg je na je moederschapsrust een betalingsoverzicht van je ziekenfonds aan het DCPA via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het betalingsoverzicht per post naar het DCPA.

Hoe postnataal verlof verlengen?

 • Stap 1

  Je brengt je leidinggevende of HR-verantwoordelijke op de hoogte.

 • Stap 2

  Vraag je een verlenging aan omdat je kindje is opgenomen in het ziekenhuis? Dan bezorg je het attest van opname van je kindje aan het DCPA via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het attest per post naar het DCPA.

Hoe postnataal verlof omzetten in verlofdagen?

 • Stap 1

  Je brengt je leidinggevende of HR-verantwoordelijke, ten minste 4 weken voor het einde van het verplicht postnataal verlof, op de hoogte en bespreekt je planning via het formulier ‘aanvraag postnatale rust’.

 • Stap 2

  Bezorg het formulier ‘aanvraag voor postnatale rust’ (Word bestand) aan het DCPA via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het formulier per post naar het DCPA.

 • Stap 3

  Ben je contractueel? Dan moet je het ziekenfonds op de hoogte brengen van deze omzetting.