Wat?

Overuren zijn extra uren die je op vraag van je lijnmanager presteert boven op de uren die voor iedereen zijn vastgesteld in de werktijdregeling van je departement of agentschap. Overuren zijn dus de prestaties boven op je normale arbeidsduur.

Als je overuren verricht, krijg je overloon (uitbetaling overuren) of compenserende inhaalrust (recuperatie). Je lijnmanager beslist in welke mate je hiertussen kunt kiezen. Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken.

Optie 1: Overloon

Het bedrag van het overloon hangt af van het tijdstip waarop je hebt gewerkt en wordt uitbetaald, samen met je salaris.

tijdstip gepresteerde overuren

overloon

tussen 7 uur en 22 uur

aan 100 procent

tussen 22 uur en 7 uur

aan 150 procent

Wil je je uurloon kennen? Gebruik dan volgende berekeningsformule: ((je salaris op jaarbasis + haard- of standplaatstoelage) x indexcijfer) / 1850.

Optie 2: Compenserende inhaalrust

De compenserende inhaalrust is gelijk aan het aantal gepresteerde overuren. Deze compensatieregeling geldt enkel voor afdelingen met een normaal dienstrooster (zie onder). Lees verder op deze webpagina hoe je compenserende inhaalrust aanvraagt.

Hoe overloon aanvragen?

Hoe compenserende inhaalrust aanvragen?

Compenserende inhaalrust aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Aanvragen in Vlimpers

Je vraagt de inhaalrust aan in Vlimpers ((opent in nieuw venster)) onder ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ > ‘compenserende inhaalrust’. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies.

Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.