Voor wie?

Wat?

In de module kun je als personeelslid een vergoeding of toelage aanvragen. De aanvraag stroomt automatisch door naar je leidinggevende en vervolgens naar je personeelsadministratie. Dit is niet het geval voor de terugbetaling van woon-werkverkeer, want deze aanvraag stroomt automatisch meteen door naar je personeelsadministratie.

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je de vergoeding of toelage samen met je salaris uitbetaald.

Goed om te weten

Welke vergoedingen of toelagen je in de module kunt aanvragen, hangt af van de afspraken met je entiteit.

Je aanvraag

 • Voor sommige vergoedingen en toelagen kan je slechts één aanvraag doen (ingave op maandbasis).
 • Voor andere vergoedingen en toelagen kan je meerdere aanvragen per maand indienen (ingave op dagbasis), ook voor de lopende prestatiemaand.

Hoe aanvragen?

Vergoeding of toelage aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Goed om te weten
 • Aanvragen in de toekomst geven een foutmelding. Aanvragen te ver in het verleden worden afgekeurd door de personeelsadministratie.
 • Doe je een aanvraag voor een vergoeding of toelage waarbij er voor die prestatiemaand al iets ingevoerd werd via een ander systeem of door je dossierbehandelaar? Dan krijg je de foutmelding. Neem in dit geval contact op met je personeelsadministratie.
 • Probeer om je aanvraag pas in te dienen als deze volledig is. Sommige aanvragen kan je nog aanpassen of aanvullen. Wijzig je het bedrag of een andere parameter bij een aanvraag op maandbasis? Pas dit aan naar het totaal voor die maand.
 • Zodra je indient, start er altijd een nieuwe goedkeuringsstroom naar je leidinggevende en/of personeelsdienst.
 • Stap 1

  Je vraagt de vergoeding of toelage aan in Vlimpers (opent in nieuw venster)onder ‘Loon’ > ‘Overzicht Selfservice’. Via de tegel ‘Vergoedingen’ ga je naar het tabblad ‘Indienen’. Vul alle velden in.

  Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de snelstartkaart via Vlimpers (opent in nieuw venster)> tegel ‘Leren’. Noteer ‘vergoeding’ of ‘toelage’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek de gewenste snelstartkaart.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

Hoe wijzigen of annuleren?

Aanvraag wijzigen of annuleren: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet
 • Een ingediende aanvraag die nog niet verwerkt is door je leidinggevende of personeelsadministratie (als een goedkeuring van je leidinggevende niet nodig is) kan je nog aanpassen of verwijderen.
 • Een aanvraag die al goedgekeurd is door je leidinggevende (Goedgekeurd leidinggevende) of de personeelsadministratie (behandeld) kan je niet meer verwijderen. Uitzonderingen:
  • Een goedgekeurde aanvraag via maandingave kan je wel nog wijzigen (bijvoorbeeld bedrag aanpassen). Wijzig je het bedrag of een andere parameter? Pas dit aan naar het totaal voor die maand.
  • Een goedgekeurde aanvraag via dagingave kan je niet meer wijzigen. Je kan wel extra dagen toevoegen.
 • Een afgewezen aanvraag
  • op maandbasis kan je verwijderen, maar niet aanpassen.
  • via dagingave kan je aanpassen, maar niet verwijderen.
 • Stap 1

  Je bewerkt of annuleert de aangevraagde vergoeding of toelage in Vlimpers onder ‘Loon’ > ‘Overzicht Selfservice’. Via de tegel ‘Vergoedingen’ ga je naar het tabblad ‘Indienen’. Ga naar het tabblad ‘Indienen’ en vul alle velden in.

  Klik onderaan de pagina op aan te passen aanvraag om de aanvraag te openen.

  1. Bij maandingave wijzig je je aanvraag door de velden (bijvoorbeeld bedrag) te wijzigen, bijlage of motivering toe te voegen. Wijzig je het bedrag of een andere parameter? Pas dit aan naar het totaal voor die maand. Klik daarna op de knop ‘Indienen’. Je verwijdert een aanvraag via de knop ‘Verwijder vergoeding’.
  2. Bij dagingave klik je op ‘dagoverzicht’ en pas de velden (bijvoorbeeld bedrag) aan. Klik daarna op de knop ‘Gereed om de aanpassingen op te slaan. Je verwijdert een aanvraag door op het vuilbakje te klikken en te bevestigen via de knop ‘Gereed’.

  Goed om te weten: een afgewezen aanvraag via dagingave kun je niet verwijderen.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

Wat als...