Gedaan met laden. U bevindt zich op: Proeftijd en eedaflegging Loopbaan en ontwikkeling

Proeftijd en eedaflegging

Word je aangeworven in een nieuwe functie of bevorder je binnen de diensten van de Vlaamse overheid? Dan moet je een proeftijd doorlopen. Bovendien moet je bij aanwerving als statutaire ook steeds de eed afleggen.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel aangeworven.
 • Je bent statutair bevorderd.
 • Je bent overgeplaatst vanuit een contractuele functie naar een statutaire functie.
 • Je bent herplaatst omwille van redenen van herstructurering.

Wat?

Een proeftijd is een periode waarin je de ruimte krijgt om jezelf in te werken in je functie. Dit gebeurt aan de hand van een onthaal- en ontwikkeltraject. Je kunt ook rekenen op een begeleider (meter of peter) en een evaluator (zie onder).

Daarnaast kun je tijdens de proeftijd ook nagaan of de functie je al dan niet ligt. Dit geldt ook voor je leidinggevende, die tijdens deze periode kan bekijken hoe je de functie uitoefent en of dit beantwoordt aan de verwachtingen.

Goed om te weten: je vindt alle informatie voor een vlotte opstart op de webpagina ‘Ik start bij de Vlaamse overheid’.

Duur

De duur van de proeftijd hangt af van je tewerkstellings- of bevorderingsniveau:

 • niveau A: minstens 6 en maximaal 12 maanden
 • niveau B: minstens 4 en maximaal 9 maanden
 • niveau C: minstens 4 en maximaal 9 maanden
 • niveau D: 4 maanden

De einddatum van je proeftijd is zichtbaar in je individuele kalender in Vlimpers(opent in nieuw venster) (tegel Verlof & Werktijd > Aanvraag > Overzichten).

Opgelet

Door afwezigheden kan de einddatum van je proeftijd opschuiven naar een latere datum.

Berekening en verlenging

 • 1 maand proeftijd = 21 werkdagen
 • Een voltijdse of deeltijdse werkdag telt als 1 gewerkte dag. Bijvoorbeeld: vanaf het moment dat je een werkdag aanvangt, telt die dag mee voor je proeftijd.
 • Een afwezigheid van een volledige werkdag telt niet mee en verlengt de proeftijd (schorsing). Bijvoorbeeld:
  • 1 dag verlof = verlenging van de proeftijd met 1 dag.
  • 1 halve dag verlof = geen verlenging van de proeftijd (telt als een volledige werkdag).
 • Bereken zelf je de duur van je proeftijd op basis van je persoonlijke situatie met de proefperiodesimulator(opent in nieuw venster). Ben je klant van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA)? Dan ontvang je automatisch een herberekening van je proeftijd met een voorlopige einddatum als deze verlengd wordt. Het DCPA verwittigt je ook als je proeftijd definitief afgelopen is.

Uitzondering: sommige afwezigheden leiden niet tot een verlenging van de proeftijd: feestdagen, vakantiedagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar, inhaalrust vermeld in artikel VII 28 van het Vlaams Personeelsstatuut, dienstvrijstelling.

Eedaflegging

Wanneer je de 1ste keer tot de statutaire proeftijd toegelaten wordt, krijg je, als klant van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA), een uitnodiging voor je eedaflegging. Tijdens de ceremonie leg je de eed af in aanwezigheid van je lijnmanager. Nadien ontvang je het proces-verbaal. Door de eedaflegging verbind je jezelf ertoe om de federale wetten en de Vlaamse decreten plichtsbewust na te leven.

Opgelet: als je weigert om de eed af te leggen, is de toelating tot de proeftijd nietig.

Hoe evaluatie proeftijd aanpakken?

Planning, opvolging en evaluatie tijdens proeftijd doorlopen: procedure voor personeelsleden bij diensten van de Vlaamse overheid.

 • Stap 1

  Wat
  Je bepaalt je doelstellingen voor de proeftijd en maak concrete afspraken over het verloop van de proefperiode, vormingsmogelijkheden en evaluatiecriteria.

  Wanneer
  In de 1ste maand van de proeftijd (of tijdens de 1ste 14 dagen bij een proeftijd van 4 maanden).

  Hoe
  Je legt de doelstellingen vast in overleg met je leidinggevende. Lees meer op de webpagina 'PLOEG'.

  Goed om te weten: je departement of agentschap bepaalt de wijze waarop dit gesprek gedocumenteerd wordt. Ofwel digitaal via de module PLOEG van Vlimpers ofwel via het formulier ‘planning proeftijd’(Word bestand opent in nieuw venster).

 • Stap 2

  Wat
  Je volgt elke doelstelling op. Tijdens deze opvolging kun je eventueel bijsturen, onduidelijkheden over de verwachtingen doornemen, de genoten vorming evalueren, …

  Wanneer
  Tijdens de proeftijd, zo vaak als nodig.

  Hoe
  Je bespreekt het verloop van je doelstellingen en je ontwikkeling regelmatig met je leidinggevende. Lees meer op de webpagina 'PLOEG' .

  Goed om te weten: je departement of agentschap bepaalt de wijze waarop dit gesprek gedocumenteerd wordt. Ofwel digitaal via de module PLOEG van Vlimpers ofwel via het formulier ‘opvolging proeftijd’(Word bestand opent in nieuw venster).

 • Stap 3

  Wat
  Je blikt terug op het verloop van je proefperiode, waarbij het functioneren en de afgesproken evaluatiecriteria beoordeeld worden en waarbij geëvalueerd wordt in hoeverre de doelstellingen behaald zijn.

  Wanneer
  Ten laatste op het einde van de proeftijd of vroeger op voorwaarde dat de minimumduur van de proeftijd is verstreken. Als er geen eindevaluatiegesprek plaatsvindt of, bij afwezigheid, geen schriftelijke evaluatie wordt opgestart binnen de 30 kalenderdagen na het einde van de proeftijd, wordt de proeftijd geacht gunstig te zijn voor de ambtenaar op proef.

  Hoe

  • Je staat stil bij je prestaties van het voorbije jaar en wat je hieruit leert voor de komende periode.

  • Je bespreekt deze voorbereiding tijdens een evaluatiegesprek met je leidinggevende. Lees meer op de webpagina ‘PLOEG’ over (zelf)reflectie en hoe je dit doet. Anders dan bij de jaarlijkse evaluatie wordt de zelfevaluatie niet apart opgenomen in PLOEG.

  • Je evaluatoren stellen een verslag op.
  • Je ontvangt het binnen de 30 kalenderdagen na het evaluatiegesprek of binnen de 60 dagen na het opstarten van de schriftelijke evaluatie. Dit bevat een positieve of negatieve eindevaluatie. Ontvang je geen verslag? Dan is het niet meer mogelijk voor je leidinggevende om je negatief te evalueren.
  • Je kunt opmerkingen toevoegen aan het verslag.

  Goed om weten: je departement of agentschap bepaalt de wijze waarop dit gesprek gedocumenteerd wordt. Ofwel digitaal via de module PLOEG van Vlimpers ofwel via het formulier ‘evaluatie proeftijd(Word bestand opent in nieuw venster)’ (of formulier ‘evaluatie proeftijd voor leidinggevende middenkader(Word bestand opent in nieuw venster))