Gedaan met laden. U bevindt zich op: Guerrillatest Heerlijk Helder

Guerrillatest

Met een guerrillatest kun je snel en eenvoudig testen of een tekst helder is. Je benadert willekeurig mensen op een bepaalde locatie, bijvoorbeeld in het gemeentehuis, een bibliotheek of gewoon op straat. Je legt de testpersonen een tekst voor en stelt daarover een aantal vragen of je geeft de testpersonen een korte opdracht.

Benodigdheden

 • tekst die je wilt testen
 • testgroep van 6 tot 8 personen
 • een interviewer en een observator (kan ook dezelfde persoon zijn)
 • ongeveer 10 minuten per testpersoon
 • smartphone om een audio- of video-opname te maken of schermopnamesoftware (bij digitale teksten)

Waarvoor geschikt?

tekstsoortbrief, mail, korte webtekst, korte folder, kort (web)formulier
onderzoeksvragenvragen over kennis, vaardigheden, begrip en toepassing
doelgroepenalle doelgroepen
uitvoeringop locatie

Voordelen

 • De methode is eenvoudig om op te zetten en uit te voeren.
 • Je hebt weinig tijd en middelen nodig.

Beperkingen

 • Je krijgt minder uitgebreide en diepgaande feedback dan bij andere methodes.
 • De omgeving is mogelijk storend, doordat je de test uitvoert op de locatie waar de testpersonen zich bevinden.

Stappenplan

 • Stap 1

  Voorbereiding

  Stel een draaiboek op. Bedenk een aantal begripsvragen of korte opdrachten. Beperk je tot de belangrijkste zaken die je te weten wilt komen; een guerrillatest duurt bij voorkeur niet langer dan 10 minuten per testpersoon.

 • Stap 2

  Uitvoering

  • Spreek mensen uit de doelgroep aan op een locatie waar ze vaak komen, bijvoorbeeld het gemeentehuis, een bibliotheek, op straat.
  • Stel jezelf voor en vertel dat je hulp nodig hebt om een tekst te verbeteren. Benadruk dat je de tekst wilt testen, en niet de testpersoon, en dat er geen foute of juiste antwoorden zijn.
  • Stel enkele vragen om te checken of de personen deel uitmaken van de doelgroep. Vraag bijvoorbeeld naar hun leeftijd, opleiding, beroep, land (of taal) van herkomst.
  • Vraag of je een audio- of video-opname mag maken. Leg uit in welke context en in hoeverre de opnames zullen worden gebruikt.
  • Overhandig de tekst aan de testpersonen en schets de context ervan.
  • Laat de tekst lezen door de testpersonen.
  • Stel de testpersonen een of meer begripsvragen of laat ze een of meer opdrachten uitvoeren.
  • Noteer wat de testpersonen antwoorden of doen. Noteer eventueel ook non-verbale signalen zoals een vragende blik, lachen of hoofdschudden.
  • Bedank de testpersonen voor hun hulp bij de verbetering van de tekst.
 • Stap 3

  Verwerking

  Vat de resultaten van de test samen in een rapport. Vermeld zeker de volgende elementen:

  • het aantal testpersonen, hun leeftijd, geslacht, opleidingsniveau …
  • de vragen of de opdrachten
  • de mate waarin de testpersonen de vragen correct hebben beantwoord of de opdrachten correct hebben uitgevoerd
  • de voornaamste problemen
  • de oorzaak van die problemen, voor zover die duidelijk is
  • de positieve commentaren van de testpersonen.