Aan de slag

Ondersteuning

Voor ondersteuning kun je terecht bij Team Taaladvies.

Je kunt ook een beroep doen op de volgende raamcontracten:

Planning

 • Stap 1

  De organisaties van de Vlaamse overheid maken een inventaris van alle standaardbrieven en -mails die ze gebruiken voor de externe communicatie.

 • Stap 2

  De organisaties van de Vlaamse overheid maken een projectplan voor de kwaliteitsverbetering van hun standaardbrieven en -mails.

  Het einddoel is dat tegen begin 2024 75% van de standaardbrieven en -mails voldoet aan de kwaliteitscriteria voor standaardbrieven en -mails.

 • Stap 3

  Elke organisatie evalueert voor zichzelf wat ze in 2022 bereikt heeft voor de doelstelling over standaardbrieven en -mails. Op basis daarvan maakt Team Taaladvies begin 2023 een tussentijdse balans op.

 • Stap 4

  Elke organisatie evalueert voor zichzelf wat ze in 2023 bereikt heeft voor de doelstelling over standaardbrieven en -mails. Op basis daarvan maakt Team Taaladvies begin 2024 een eindevaluatie op.