Gedaan met laden. U bevindt zich op: Standaardbrieven en -mails Heerlijk Helder

Standaardbrieven en -mails

Vanaf 2021 werken de organisaties van de Vlaamse overheid structureel aan de kwaliteitsverbetering van de standaardbrieven en -mails die ze gebruiken voor de externe communicatie. Standaardbrieven en -mails zijn brieven of mails die op herhaalde basis in dezelfde vorm verstuurd worden. Ze zijn een cruciaal middel om met burgers, bedrijven en andere organisaties te communiceren over de uitvoering van procedures, en ze vormen daardoor als het ware het visitekaartje van de Vlaamse overheid.

Aan de slag

Ondersteuning

Voor ondersteuning kun je terecht bij Team Taaladvies.

Je kunt ook een beroep doen op de volgende raamcontracten:

Planning

 • Stap 1

  De organisaties van de Vlaamse overheid maken een inventaris van alle standaardbrieven en -mails die ze gebruiken voor de externe communicatie.

 • Stap 2

  De organisaties van de Vlaamse overheid maken een projectplan voor de kwaliteitsverbetering van hun standaardbrieven en -mails.

  Het einddoel is dat tegen begin 2024 75% van de standaardbrieven en -mails voldoet aan de kwaliteitscriteria voor standaardbrieven en -mails.

 • Stap 3

  Elke organisatie evalueert voor zichzelf wat ze in 2022 bereikt heeft voor de doelstelling over standaardbrieven en -mails. Op basis daarvan maakt Team Taaladvies begin 2023 een tussentijdse balans op.

 • Stap 4

  Elke organisatie evalueert voor zichzelf wat ze in 2023 bereikt heeft voor de doelstelling over standaardbrieven en -mails. Op basis daarvan maakt Team Taaladvies begin 2024 een eindevaluatie op.