Gedaan met laden. U bevindt zich op: Standaardbrieven en -mails Heerlijk Helder

Standaardbrieven en -mails

Vanaf 2021 werken de organisaties van de Vlaamse overheid structureel aan de kwaliteitsverbetering van de standaardbrieven en -mails die ze gebruiken voor de externe communicatie. Standaardbrieven en -mails zijn brieven of mails die op herhaalde basis in dezelfde vorm verstuurd worden. Ze zijn een cruciaal middel om met burgers, bedrijven en andere organisaties te communiceren over de uitvoering van procedures, en ze vormen daardoor als het ware het visitekaartje van de Vlaamse overheid.

Aan de slag

Ondersteuning

Voor ondersteuning kun je terecht bij Team Taaladvies.

Je kunt ook een beroep doen op de volgende raamcontracten:

Resultaten

Eind 2023 heeft Team Taaladvies de organisaties gevraagd om een zelfevaluatie uit te voeren voor de doelstelling.