Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dienstverlening Team Taaladvies Heerlijk Helder

Dienstverlening Team Taaladvies

Medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen bij Team Taaladvies terecht met taalvragen en voor advies over verschillende soorten teksten.

Taalvragen

Heb je een vraag over spelling, woordgebruik of grammatica? Neem dan een kijkje op de website van Team Taaladvies. Je kunt je vraag ook altijd voorleggen aan ons via de onderstaande contactgegevens.

Regelgevende teksten

Team Taaladvies geeft advies over de leesbaarheid en de taalzuiverheid van ontwerpen van decreet, besluiten van de Vlaamse Regering en ministeriële besluiten. Het taalkundig advies vormt samen met het wetgevingstechnisch advies één geïntegreerd advies. Het Juridisch team geeft advies over de toepassing van de wetgevingstechnische regels uit de omzendbrief Wetgevingstechniek (VR 2019/4).

Het wetgevingstechnisch en taalkundig advies is verplicht volgens de omzendbrief Wetgevingstechniek, behalve voor besluiten die meer dan eens in dezelfde vorm terugkeren.

Je kunt ons ook teksten voorleggen die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van regelgeving van de Vlaamse overheid, zoals omzendbrieven, dienstorders, reglementen en overeenkomsten.

Formulieren

Team Taaladvies geeft advies over de begrijpelijkheid, de gebruiksvriendelijkheid en de taalkundige kwaliteit van de formulieren van de Vlaamse overheid. De formulieren die voldoen aan de criteria voor een gebruiksvriendelijk formulier, krijgen het Heerlijk Helderlabel.

Formulieren vragen gegevens op om een bepaalde procedure te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld voor de toekenning van een subsidie. Ze bevatten antwoordruimten waarin invullers de gegevens kunnen noteren. Je kunt advies vragen over zowel papieren formulieren (Word, Excel, pdf) als webtoepassingen waarin gegevens opgevraagd worden.

Standaardbrieven en -mails

Team Taaladvies geeft advies over de begrijpelijkheid, de taalkundige en communicatieve kwaliteit van standaardbrieven en -mails van de Vlaamse overheid. Standaardbrieven en -mails zijn brieven of mails die op herhaalde basis in dezelfde vorm verstuurd worden. Ze zijn een cruciaal middel om met burgers, bedrijven en andere organisaties te communiceren over de uitvoering van procedures. Vanaf 2021 werken de organisaties van de Vlaamse overheid structureel aan de kwaliteitsverbetering van de standaardbrieven en -mails die ze gebruiken voor de externe communicatie.

Voorlichtingsteksten en andere teksten

Team Taaladvies geeft advies over de taalkundige kwaliteit en de begrijpelijkheid van voorlichtingsteksten en andere teksten van de Vlaamse overheid. We geven onze adviezen op verzoek van de communicatiemedewerkers van je organisatie.

Elke organisatie van de Vlaamse overheid moet de communicatie aan de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie laten voldoen. Die normen staan in het decreet van 17 juni 2016. Volgens dat decreet moeten we helder in een bevattelijke taal en in de Nederlandse standaardtaal communiceren. De communicatie van de Vlaamse overheid moet voor de ontvanger begrijpelijk zijn. Ze moet met andere woorden heerlijk helder zijn.