Gedaan met laden. U bevindt zich op: Standaardbrieven en -mails - voorbeeld 6 Heerlijk Helder

Standaardbrieven en -mails - voorbeeld 6

Originele versie

Hieronder vind je de originele versie van een standaardmail waarin een overheidsdienst aan een student laat weten dat een subsidieaanvraag is goedgekeurd.

Onderwerp: aanvraag FTP-subsidie goedgekeurd

Beste,

Het verheugt ons je te kunnen melden dat jouw aanvraag voor stagefinanciering werd goedgekeurd en dat de procedure voor de uitbetaling van de eerste schijf van de subsidie werd opgestart. Het bedrag zal in principe binnen de 7 dagen op je rekening verschijnen.

Als bijlage vind je het ondertekende subsidiebesluit.

Hou er rekening mee dat de subsidie is berekend volgens de start- en einddatum zoals vermeld in de elektronische subsidieaanvraag en in het ondertekende subsidiebesluit. Onvoorziene wijzigingen in de stageperiode moeten altijd onmiddellijk gemeld worden via een e-mail naar (link).

Na afloop van de stage dienen we binnen de 2 maanden volgende verslagen te ontvangen:

  • jouw online stageverslag (je dient daarbij je identificatiecode 2021-xxx in te geven, die je ook via de automatische ontvangstbevestiging van de subsidieaanvraag ontving).
  • de evaluatie van jouw stagebegeleider

» Hoe je dit doet, staat uitgelegd op onze website: (link).

Van zodra we deze twee verslagen ontvangen hebben, kunnen wij overgaan tot de uitbetaling van het saldo van de subsidie.

!! Indien we de twee verslagen niet binnen de 2 maanden na afloop van je stage ontvangen, zal niet alleen de 2de schijf van de subsidie niet uitbetaald worden, maar dan bepaalt het besluit van de Vlaamse Regering ook dat de reeds ontvangen som zal teruggevorderd worden !! Zorg er dus voor dat je dit in orde brengt.

We nodigen je ook uit om contact te zoeken met onze Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in (stad). Je kan de contactgegevens vinden op onze website: (link).

Wil je op de hoogte gehouden worden van het Vlaams buitenlands beleid? Dan kan je inschrijven op onze nieuwsbrief: (link).

Met vriendelijke groeten,

(e-mailhandtekening)

Heerlijk heldere versie

Hieronder vind je de heerlijk heldere versie van een standaardmail waarin een overheidsdienst aan een student laat weten dat een subsidieaanvraag is goedgekeurd.

Onderwerp: aanvraag FTP-subsidie goedgekeurd

Beste (voornaam),

Goed nieuws: je aanvraag van een FTP-subsidie is goedgekeurd. Als bijlage vind je het ondertekende subsidiebesluit.

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

  • De eerste schijf van de subsidie wordt in principe binnen zeven dagen overgeschreven op je rekening.
  • De tweede schijf van de subsidie wordt uitbetaald na afloop van je stage, op voorwaarde dat je ons binnen twee maanden na afloop van je stage je online stageverslag en de evaluatie van je stagebegeleider bezorgt.

Hoe moet je het stageverslag en de evaluatie indienen?

Je vindt daarover alle informatie op onze website (link).

Wat als je geen stageverslag of evaluatie indient?

Als we de twee verslagen niet binnen twee maanden na afloop van je stage ontvangen, wordt de tweede schijf van de subsidie niet uitbetaald en moet je bovendien de eerste schijf terugbetalen. Zorg er dus voor dat je het in orde brengt.

Wat als je stageperiode verandert?

De subsidie is berekend volgens de start- en einddatum die vermeld zijn in de elektronische subsidieaanvraag en in het subsidiebesluit. Als er onvoorziene wijzigingen in de stageperiode zijn, moet je die onmiddellijk melden via een e-mail naar (link).

Heb je nog vragen?

Meer informatie over de subsidie vind je in het bijgevoegde subsidiebesluit. Je kunt ook altijd contact met ons opnemen via …

Veel succes met je stage!

Met vriendelijke groeten,

(e-mailhandtekening)

Wil je op de hoogte gehouden worden van het Vlaamse buitenlands beleid? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief: (link).