Wat?

 • Als je afwezig bent wegens ziekte, kan het medisch controleorgaan dat onaangekondigd controleren op je woon- of verblijfplaats.
 • Tijdens de ziektecontrole gaat de controlearts na of je afwezigheid gerechtvaardigd is voor de voorgeschreven periode.
 • Je werkgever bepaalt zelf wanneer een medische controle wordt uitgevoerd. Het medisch controleorgaan kan ook, op eigen initiatief, gerichte controles uitvoeren. Raadpleeg je arbeidsreglement(opent in nieuw venster) of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle details.

Ander verblijf of recent verhuisd

Goed om weten: als je tijdens de medische controle afwezig bent, wordt een bericht achtergelaten waarbij je wordt gevraagd om op een bepaalde datum en tijdstip bij de controlearts langs te gaan. Als je je aan de controle onttrekt verlies je je salaris (statutair) of gewaarborgd loon (contractueel) voor je dagen van afwezigheid (non-activiteit). Bij weigering kun je als ambtenaar bovendien een tuchtstraf krijgen.

Negatief oordeel controlearts

 • Als de controlearts oordeelt dat je afwezigheid wegens ziekte niet gerechtvaardigd is, dan stemt die dit af met je eigen arts. Hierna neemt de controlearts zijn beslissing. Dit gebeurt volledig autonoom, onafhankelijk van het standpunt van je eigen arts. Je ontvangt onmiddellijk schriftelijk de bevindingen.
 • Als je afwezigheid niet gerechtvaardigd is, moet je het werk vervroegd hervatten.
 • Als je niet akkoord gaat met deze beslissing, moet je onmiddellijk de arbitrage- of beroepsprocedure opstarten.

Opgelet: als je het werk niet tijdig hervat zonder geldige reden, ben je ongewettigd afwezig. Een nieuw ziekteattest met dezelfde diagnose heft een negatieve beslissing van de controlearts niet op, en geeft dus niet opnieuw recht op ziekteverlof.

Hoe arbitrage- of beroepsprocedure starten?

Arbitrage- of beroepsprocedure opstarten tegen beslissing controlearts: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Ben je niet akkoord met de beslissing van de controlearts? Dan laat je hem duidelijk weten dat je in beroep gaat tegen deze beslissing. De controlearts zal vervolgens je eigen arts contacteren.

 • Stap 2

  Als de controlearts je eigen arts niet kan bereiken, is het belangrijk dat je arts contact opneemt met de controlearts. Je brengt je arts daarom best op de hoogte van de situatie en van je beroep.

 • Stap 3

  Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Gaat je eigen arts na overleg akkoord met het oordeel van de controlearts? Dan moet je het werk hervatten op de eerste werkdag na de kennisgeving over de beslissing of op een latere datum bepaald door de controlearts.
  • Bereiken beide artsen geen overeenstemming? Dan wordt binnen de 2 werkdagen na de initiële beslissing een arbitrerende arts aangesteld. Deze arbitrerende arts zal een bindende beslissing nemen. De verliezende partij moet de kosten voor deze arts dragen. De kosten van het honorarium zijn vastgesteld op 75 euro en de administratieve kosten op 38 euro.