Gedaan met laden. U bevindt zich op: Openbaarheid van bestuur Organisatie en werking

Openbaarheid van bestuur

Het recht op openbaarheid van bestuur is een grondwettelijk recht voor alle Belgen. Recht op openbaarheid betekent dat de burger het recht heeft om bestuursdocumenten bij de overheid in te kijken, er een kopie van te ontvangen en er uitleg over te krijgen.  Het bestuursdecreet regelt de principes, de toepassing, de uitzonderingsgronden en de te volgen procedure.​​​​​

Toepassingsgebied

Volgende overheidsinstanties vallen onder de openbaarheid van bestuur:

 • de Vlaamse overheid
 • de lokale besturen
 • de instellingen met een publieke taak, wat hun publieke taak betreft;
 • de milieu-instanties wat hun milieuverantwoordelijkheden, -functies of -diensten betreft

Wanneer en hoe kan een burger openbaarheid vragen?

Een burger kan per e-mail, fax of brief aan een overheidsinstantie vragen om een bestuursdocument openbaar te maken.

Een bestuursdocument is elk document of alle informatie waarover de overheid beschikt, ongeacht de informatiedrager. Het kan gaan om schriftelijke stukken, e-mails, elektronische bestanden, geluidsfragmenten, foto’s, films, enz.

De aanvrager moet geen belang aantonen, tenzij het om informatie van persoonlijke aard gaat.

Procedure

 • Stap 1

  Aanvraag noteren

  De overheidsinstantie noteert alle aanvragen tot openbaarheid in een register.

 • Stap 2

  Controle van de openbaarmaking

  Openbaarmaking is de regel, behalve als een decretale uitzonderingsgrond van toepassing is.

 • Stap 3

  Beslissing

  De overheidsinstantie bezorgt de beslissing aan de aanvrager binnen 20 kalenderdagen na registratie van de aanvraag. Die termijn kan in welbepaalde gevallen verlengd worden tot 40 kalenderdagen.

 • Stap 4

  Beroep

  Bij een afwijzing of het uitblijven van een (tijdige) beslissing, kan de aanvrager beroep instellen bij de Beroepsinstantie voor Openbaarheid van Bestuur(opent in nieuw venster).

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) behandelt klachten tegen lokale besturen. Voor klachten over de openbaarheid van bestuur met betrekking tot lokale besturen, verwijst het door naar de Beroepsinstantie voor Openbaarheid van Bestuur(opent in nieuw venster).