Gedaan met laden. U bevindt zich op: Publiceren met Gelinkt Notuleren Publicatieplicht

Publiceren met Gelinkt Notuleren

Lokale besturen kunnen Gelinkt Notuleren gebruiken om de agenda, de notulen en de besluiten van hun bestuursorganen op te maken, te publiceren en te melden aan de toezichthoudende overheid. Het is een gratis open source webtoepassing van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).

 

Gemeenten, OCMW’s en provincies zijn sinds 2021 verplicht hun besluiten en notulen op te maken op basis van de principes van gelinkte open data . Gelinkt Notuleren is een webtoepassing waarmee lokale besturen kunnen voldoen aan die verplichting.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) ontwikkelt Gelinkt Notuleren en stelt het gratis ter beschikking, maar lokale besturen kunnen ook met andere gevalideerde notuleringspakketten aan de verplichting voldoen. Ze zijn dus niet verplicht om Gelinkt Notuleren te gebruiken.

Gelinkt Notuleren beschikt over een eigen publicatieomgeving. In overeenstemming met de geldende publicatieverplichtingen publiceren lokale besturen daar de nodige documenten: agenda, besluitenlijst, notulen en uittreksels van besluiten. Als daarbij een melding van de publicatie vereist is, dan gebeurt die automatisch.