Gedaan met laden. U bevindt zich op: Right to challenge, e-democracy en minipublics Verkiezingen, democratie en participatie

Right to challenge, e-democracy en minipublics

Een sterke democratie impliceert een grote mate van betrokkenheid van de burgers. Verschillende innovatieve vormen van burgerparticipatie wonnen de laatste jaren aan belang, zoals het uitdaagrecht of right to challenge, e-participatie-initiatieven en mini-publics.​​​​​​

Het Agentschap Binnenlands Bestuur gaf de opdracht voor een beschrijvend internationaal vergelijkend onderzoek naar de evolutie van het uitdaagrecht (right to challenge), e-particiatie-initiatieven en mini-publics. in de lokale representatieve democratie om het maatschappelijk debat over de toekomst van de lokale democratie in Vlaanderen aan te moedigen. Het onderzoeksrapport ‘Innovaties in lokale democratie’ bundelt de resultaten van dit onderzoek door het ‘Instituut voor de Overheid’ van de KU Leuven.

Uitdaagrecht of right to challenge

Het right to challenge is een krachtig instrument, waarmee een gemeente ruimte geeft aan burgers die actief willen meewerken aan de lokale samenleving.

Onze praktische gids ‘Aan de slag met het right to challenge’ steunt gemeenten om hiermee aan de slag te gaan. Het document bevat concrete en bruikbare handvatten, suggesties, voorbeelden en een stappenplan om het right to challenge binnen een lokaal bestuur te organiseren.

We vullen deze gids verder aan met de bevindingen, eventuele voorbeeldbesluiten en oplossingen uit het Labo Lokale Burgerparticipatie.