Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verzoekschriften Verkiezingen, democratie en participatie

Verzoekschriften

Iedereen, ook niet-inwoners, heeft het recht om bij de organen van de gemeente of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verzoekschriften in te dienen.​​​

De verzoeker kan in het verzoekschrift wijzen op:

  • onvolkomenheden
  • onrechtvaardige zaken
  • lacunes in het beleid
  • voorstellen tot bijsturing.

Een verzoekschrift kan je richten tot elk van de gemeentelijke organen:

  • de gemeenteraad
  • de voorzitter van de gemeenteraad
  • het college van burgemeester en schepenen
  • de burgemeester
  • de algemeen directeur.

Voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn geldt een analoge regeling.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen bij reglement de procedure voor voor het indienen van een verzoekschrift.

Het Provinciedecreet bevat een gelijkaardige regeling voor de provinciale besturen.