Gedaan met laden. U bevindt zich op: Warmtebronnen en hun impact op het klimaat

Warmtebronnen en hun impact op het klimaat

Groene-warmtesystemen stoten minder schadelijke stoffen uit en zijn energie-efficiënter dan verwarmingsketels op fossiele brandstoffen.

Luchtkwaliteit en klimaatverandering

In de Europese klimaatdoelstellingen zijn de CO2-doelstellingen per lidstaat bepaald. Het Vlaamse beleid focust in eerste instantie op de uitfasering van verwarmingsketels op fossiele brandstoffen die voor de grootste CO2-uitstoot en de meest negatieve milieueffecten zorgen. De uitstoot van schadelijke stoffen is dus de belangrijkste reden voor de uitfasering van stookolieketels.

 • Groene-warmtesystemen
  • Groene-warmtesystemen (zoals warmtepomp, warmtenet, zonneboiler, warmtepompboiler) stoten nauwelijks tot geen schadelijke stoffen uit.
  • Een warmtepomp stoot het minste broeikasgassen en geen lokale schadelijke stoffen uit. Een warmtepomp maakt wel gebruik van koelmiddelen, als medium om warmte te transporteren. Koelmiddelen hebben negatieve milieueffecten. Die beschouwen we onder ‘broeikasgassen die een warmtepomp uitstoot’.
 • Aardgas minder schadelijk dan stookolie
  • De verbranding van aardgas levert 24% minder broeikasgassen (CO2) op dan de verbranding van stookolie.
  • Een nieuwe aardgasketel stoot 45% minder stikstofoxide (NOx) uit dan een nieuwe stookolieketel. Bij een oude stookolieketel ligt de uitstoot nog hoger.

Energie-efficiëntie van verwarmingssystemen

 • Groene-warmtesystemen halen een hogere energie-efficiëntie dan verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen. Dat wil zeggen dat groene-warmtesystemen een groter deel van de (elektrische) energie omzetten naar warmte.
 • Een warmtepomp gebruikt elektriciteit om warmte uit de bodem, de lucht of uit grondwater te halen. Die warmte uit de omgeving is ‘gratis warmte’. Daardoor zijn warmtepompen op lage temperatuurverwarming minstens 3 keer efficiënter dan elektrische verwarming. Alle types directe elektrische verwarming (zoals accumulatieverwarming, infraroodpanelen, elektrische weerstandsverwarming) zijn daarom af te raden als hoofdverwarming. Meer informatie over waarom infraroodpanelen als hoofdverwarming minder interessant zijn(opent in nieuw venster), kunt u nalezen op de website van Ecobouwers.

 • De energie-efficiëntie van nieuwe aardgas- en stookolieketels ligt ongeveer gelijk.

Energielabel van verwarmingsketel

Op een Europees Energielabel voor verwarmings- en warmwatertoestellen kunt u zien hoe energie-efficiënt een verwarmingsketel is. Het energielabel laat op een schaal van A+++ tot D zien hoe hoog het energieverbruik is van een verwarmingsketel, waarbij klasse A+++ het meest energie-efficiënt is. Voor 26 september 2019 liep de schaal van A++ tot G.

 • Groene-warmtesystemen vallen onder A++.
 • Nieuwe aardgas- of stookolieketels kunnen maximaal een A-label halen. Voor oudere ketels is dat B, C of soms zelfs D.
 • Een label A+ is alleen mogelijk voor aardgas- of stookolieketels die fossiele brandstoffen combineren met groene energie, zoals met een warmtepomp of een zonneboiler.
 • Nieuwe, condenserende gas- en stookolieketels zijn efficiënter dan ketels zonder condensatie. Het echte rendement wordt mee bepaald door het afgiftesysteem (zoals radiatoren, vloerverwarming). Als een condenserende gas- of stookolieketel bijvoorbeeld wordt aangesloten op oude radiatoren, dan treedt er geen condensatie op en ligt het rendement lager.

Veelgestelde vragen