Wanneer ontvang ik het aanslagbiljet?

De overgrote meerderheid van alle aanslagbiljetten wordt verzonden tussen eind april en eind december.

Er is geen vast verzendschema, u kunt het aanslagbiljet wat vroeger of later tijdens het jaar ontvangen. Dat betekent dat het niet zo is, dat uw aanslagbiljet al verzonden is op het moment dat uw buren, uw familie of uw vrienden dat van hen al ontvangen hebben.

Opeenvolgende aanslagbiljetten

De onroerende voorheffing is een belasting voor 12 maanden vanaf 1 januari tot 31 december, ongeacht wanneer het aanslagbiljet wordt verzonden. Als het aanslagbiljet het ene jaar wat vroeger of wat later ontvangen wordt, maakt dat dus geen enkel verschil; er zit geen overlap tussen de periodes.

De Vlaamse Belastingdienst laat in principe wel steeds minstens zes maanden tussen de verzending van opeenvolgende aanslagbiljetten. Mocht dat bij uitzondering toch niet zo zijn, dan kunt u makkelijk een afbetalingsplan vragen.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

De onroerende voorheffing moet betaald worden binnen een termijn van twee maanden na datum van verzending van het aanslagbiljet.

Kan ik uitstel van betaling krijgen of een afbetalingsplan?

U kunt geen uitstel van betaling krijgen maar u kunt wel een afbetalingsplan aanvragen.