Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams zorgkrediet Arbeid

Vlaams zorgkrediet

Gepubliceerd op 2 maart 2023 • Volgende update: maart 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 31.000 personen met Vlaams zorgkrediet in 2022

In 2022 ontvingen 31.203 personen een betaling in het kader van het om tijdelijk hun werk te onderbreken of hun prestaties te verminderen. Dat aantal ligt 2% hoger dan in 2021. Het Vlaams zorgkrediet kan opgenomen worden door werknemers in de Vlaamse openbare sector, hoofdzakelijk in het onderwijs, bij de lokale besturen en de diensten Vlaamse overheid.

Het aantal personeelsleden dat gebruik maakt van het Vlaams zorgkrediet is sinds de start ervan in september 2016 sterk toegenomen. De stijging is in de meest recente jaren wel minder groot geworden. In 2021 ging het om 5%, in 2022 om 2%.

Grootste deel uitkeringen Vlaams zorgkrediet naar vrouwen en personen jonger dan 45 jaar

Vrouwen onderbreken of verminderen hun werkprestaties vaker dan mannen. In 2022 lag het aandeel vrouwen in het totaal aantal personen met Vlaams zorgkrediet op 89%.

Van de personen die in 2022 Vlaams zorgkrediet opnamen, was 72% jonger dan 45 jaar. De overige 28% was 45 jaar en ouder. De grootste groep zijn de personen tussen de 35 en 44 jaar.

Zorgen voor kind belangrijkste reden voor Vlaams zorgkrediet

Bijna 80% van de personen die via Vlaams zorgkrediet verlof opnamen in 2022, deed dat om voor een kind (al dan niet met een handicap) te zorgen. Daarnaast nam ongeveer 16% Vlaams zorgkrediet op om voor een zieke te zorgen. Ongeveer 4% volgde tijdens het verlof een opleiding.

Bronnen

  1. Departement Werk en Sociale Economie: