Bron

Departement Werk en Sociale Economie (WSE)

Definities

Vlaams zorgkrediet: is een ondersteuningsmaatregel voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector (diensten Vlaamse overheid, het onderwijs en de lokale en provinciale besturen) die tijdelijk hun prestaties onderbreken of verminderen om voor iemand te zorgen of een opleiding te volgen.

Aantal personen: het aantal unieke personen dat genoten heeft van de maatregel. De telling van het aantal personen opgesplitst naar kenmerken kan hoger liggen omdat éénzelfde persoon opeenvolgend gebruik kan maken van meerdere motieven voor onderbreking.

Mogelijke motieven voor onderbreking:

  • opleiding
  • palliatieve zorgen
  • zorg voor een ziek familielid
  • zorg voor een kind
  • zorg voor een kind met een handicap.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Op 26 juli 2016 heeft de Vlaamse Regering het Vlaams zorgkrediet definitief goedgekeurd. Dit systeem kwam in de plaats van de loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en startte op 2 september 2016. De bestaande Vlaamse aanmoedigingspremie in de openbare sector werd vanaf dan geïntegreerd in het Vlaams zorgkrediet. Dat betekent dat er geen aanmoedigingspremies openbare sector meer worden toegekend (ook niet bovenop een thematisch verlof) voor periodes die starten op 2 september 2016 of later.

De onderbrekingsuitkering in het kader van een thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof en mantelzorgverlof) kan niet gecumuleerd worden met het Vlaams zorgkrediet.

Referenties

Departement Werk en Sociale Economie: Vlaams zorgkrediet

Naar de statistiek