Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stopzetting van wettelijke samenwoningen Bevolking

Stopzetting van wettelijke samenwoningen

Gepubliceerd op 29 november 2023 • Volgende update: november 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2022 werden in het Vlaamse Gewest 17.344 wettelijke samenwoningen beëindigd. Een stopzetting gebeurt door de omzetting van het wettelijk samenwonen in een huwelijk, door een scheiding of door het overlijden van een samenwonende.

De registratie van een wettelijke samenwoning van 2 niet-gehuwde personen werd in ons land mogelijk in 2000. Met uitzondering van in 2003 en 2004 steeg het aantal stopzettingen jaarlijks tot en met 2019. In 2022 daalde het aantal stopzettingen door de Covid-19 pandemie (-16%). Zowel in 2021 (+9%) als in 2022 (20%) was er opnieuw een toename.

Ruim 6 op 10 wettelijke samenwoningen stopgezet om te huwen

In 2022 werden in het Vlaamse Gewest ruim 6 op de 10 (64%) wettelijke samenwoningen stopgezet omdat de samenwonenden huwden. Ruim 3 op de 10 (33%) wettelijke samenwoningen werden stopgezet omdat de samenwonenden uit elkaar gingen. Uitzonderlijk werd het wettelijk samenwonen beëindigd door het overlijden van een samenwonende (4%).

Het aandeel van de verschillende types van stopzetting van de wettelijke samenwoningen is de voorbije jaren licht gewijzigd. In 2017 werden iets minder wettelijke samenwoningen beëindigd omwille van een huwelijk en iets meer omwille van een scheiding.

Stopzettingen vooral bij jonge dertigers

Ongeacht de reden van de beëindiging van de wettelijke samenwoning gebeurde de stopzetting in het Vlaamse Gewest in 2022 vooral door personen tussen 25 en 49 jaar. De ene samenwonende was bij de beëindiging gemiddeld genomen 40 jaar oud, de andere 38 jaar.

Beëindigde wettelijke samenwoningen duurden gemiddeld 5,5 jaar

Wettelijke samenwoningen die in 2022 werden stopgezet duurden gemiddeld genomen 5,5 jaar. 1 op de 3 wettelijke samenwoningen werd al stopgezet binnen de 2 jaar na de registratie ervan.

Weinig verschil in aard van beëindiging tussen provincies

De reden van de beëindiging van de wettelijke samenwoningen was in 2022 vrij gelijkaardig in alle provincies. In alle provincies werden de wettelijke samenwoningen voornamelijk omgezet in een huwelijk (tussen de 63% en 65%).

Meer omzettingen in huwelijk in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

Vergeleken met de andere gewesten werden wettelijke samenwoningen in het Vlaamse Gewest in 2022 vaker omgezet in een huwelijk. In het Brusselse en het Waalse Gewest lag het aandeel wettelijke samenwoningen dat werd stopgezet omwille van een scheiding of een overlijden van een samenwonende hoger dan in het Vlaamse Gewest.