Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Bouwgronden Bouwgronden

Metadata: Bouwgronden

Bron

Statbel

Definities

De statistiek van de vastgoedprijzen is gebaseerd op de verkoopakten die worden geregistreerd door de FOD Financiën, meer bepaald door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), beter gekend als het Kadaster.

De vermelde verkoopprijzen omvatten noch de registratierechten, noch de notariskosten. Het gaat hierbij om openbare verkopen en de verkopen uit de hand.

De gemiddelde verkoopprijs per m² bouwgrond: wordt verkregen door het totale verkoopbedrag te delen door de totale verkochte oppervlakte voor dat jaar.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Als gevolg van een andere manier van dataverwerking bij het AAPD is het na 2014 niet meer mogelijk om de verkopen van bouwgronden uit de data te filteren. Reden hiervoor is dat een groot deel van de effectieve bouwgronden aan een restcategorie wordt toegewezen, waarin van alles kan zitten zoals onder meer: landbouwgrond, industrie, bouwgrond, enzovoort. Het gaat om meer dan 50% van alle bouwgronden.

Referenties

Statbel: Vastgoedprijzen

Naar de statistiek