Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gebrek aan woonruimte Bouwen en wonen

Gebrek aan woonruimte

Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2018 woonde 2% van de Vlaamse huishoudens in een woning met een gebrek aan woonruimte. Dit wil zeggen dat het huishouden niet kan beschikken over een minimum aantal kamers, aangepast aan de omvang en samenstelling van het huishouden.

Het aandeel huishoudens met een tekort aan woonruimte is afgenomen. In 2013 lag dit aandeel nog op 5%.

Meer gebrek aan woonruimte bij huurders en lage inkomens

Bij huurders, zowel sociale (6%) als private huurders (5%), ligt het aandeel huishoudens met een gebrek aan ruimte hoger dan bij eigenaars (1%). In alle doelgroepen is het aandeel afgenomen ten opzichte van 2013.

Er is ook een verband tussen een gebrek aan woonruimte en het huishoudinkomen. Deze trend is echter minder uitgesproken in 2018 dan in 2013. In 2013 had 10% van de huishoudens met het laagste inkomen te weinig woonruimte. In 2018 is dit nog 6%. In de overige inkomensgroepen lag dit aandeel zowel in 2013 als 2018 rond de 2%.