Gedaan met laden. U bevindt zich op: Renovatievergunningen Bouwen en wonen

Renovatievergunningen

Gepubliceerd op 7 mei 2024 • Volgende update: mei 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Ruim 20.000 renovatievergunningen in Vlaamse Gewest

In 2023 werden in het Vlaamse Gewest 20.014 renovatievergunningen uitgereikt. 89% van de renovatievergunningen had betrekking op de renovatie van een woongebouw (residentieel), 11% op de renovatie van een ander vastgoed (niet-residentieel).

Het aantal uitgereikte renovatievergunningen kent sinds 1996 een variabel verloop. In 2001 en 2021 lag dat aantal het hoogst. Sinds 2021 neemt het aantal renovatievergunningen weer af.

Hoger relatief aantal renovatievergunningen in Brugge, Leuven en hun omringende gemeenten

Het aantal uitgereikte residentiële renovatievergunningen per 10.000 inwoners lag in 2023 hoger in Brugge en Leuven en in de hun omringende gemeenten. Ook in de gemeenten rondom Antwerpen, Gent en Mechelen en in het zuiden van West-Vlaanderen lag dat aantal hoger. In de kempen en de provincie Limburg lag dat aantal lager.

In alle gewesten daalde het relatieve aantal renovatievergunningen in 2023

Het aantal uitgereikte residentiële renovatievergunningen per 10.000 inwoners kende in het Vlaamse Gewest sinds 2001 een variabel verloop. Het aantal lag het hoogst in 2003 en 2021. Sinds 2021 neemt dat aantal weer af. Ook in de andere Belgische gewesten nam het aantal renovatievergunningen weer af na een hoogtepunt in 2021.

Het relatieve aantal renovatievergunningen in het Vlaamse Gewest lag in 2023 iets hoger dan in het Waalse Gewest. Het aantal lag duidelijk lager in het Brusselse Gewest.