Gedaan met laden. U bevindt zich op: Problemen met online veiligheid bij burgers Digitale economie

Problemen met online veiligheid bij burgers

Gepubliceerd op 5 mei 2023 • Volgende update: april 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2022 had 13% van de inwoners van het Vlaamse Gewest van 16 tot 74 jaar minstens 1 probleem ondervonden bij het privégebruik van een met het internet verbonden apparaat of systeem. Dat komt overeen met 19% van de personen die dergelijke apparaten of systemen gebruiken. Voor een omschrijving van de bedoelde apparaten verwijzen we naar de metadata.

Het meest voorkomende probleem betreft de moeilijkheden bij het gebruik van het apparaat of systeem, bijvoorbeeld bij het installeren, aansluiten of koppelen (11% van de gebruikers). 5% van de gebruikers meldde problemen in verband met beveiliging en privacy. Veiligheids- of gezondheidsproblemen kwamen niet tot zeer zelden voor.

Weinig verschillen over bevolkingsgroepen voor de gemelde problemen

Het aandeel gebruikers van met het internet verbonden apparaten of systemen dat melding maakt van minstens 1 probleem, verschilt niet naar geslacht, leeftijd en inkomen. Naar geboorteland en opleiding is er wel een verschil. Personen geboren in het buitenland (26%) maakten vaker melding van een probleem dan personen geboren in België (18%). De hooggeschoolden (21%) maakten vaker melding van een probleem dan de laaggeschoolden (16%).

Het aandeel gebruikers van met het internet verbonden apparaten of systemen dat problemen in verband met beveiliging en privacy meldt, verschilt naar inkomen: het aandeel gebruikers dat dergelijk probleem meldt, neemt af naarmate het inkomen stijgt.

Aandeel burgers in het Vlaamse Gewest met beveiligings- en privacyproblemen iets hoger dan EU-gemiddelde

In het Vlaamse Gewest had in 2022 4% van de inwoners van 16 tot 74 jaar problemen in verband met beveiliging en privacy ervaren bij het gebruik van met het internet verbonden apparaten of systemen. In het Waalse en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest was dat telkens 2%. Het aandeel in het Vlaamse Gewest is wat hoger dan het EU27-gemiddelde (3%). In Finland en Malta meldde 7% van de inwoners van 16 tot 74 jaar dergelijke problemen.