Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Sinds 2012 netto invoer van elektriciteit

In 2021 lag de totale elektriciteitsproductie in het Vlaamse Gewest op 53.454 .

Het Vlaamse elektriciteitsgebruik schommelt al een aantal jaar rond 55.000 GWh. In 2021 ging het om 54.402 GWh.

Het gebruik van elektriciteit ligt sinds 2012 hoger dan de productie in het Vlaamse Gewest. Daardoor is er sprake van een netto invoer van elektriciteit uit andere gewesten of het buitenland. Deze hoeveelheid kan sterk fluctueren van jaar tot jaar. In 2014, 2015 en 2018 lag de eigen productie het laagst door het stilleggen van enkele kerncentrales en was het aandeel van de netto invoer het grootst.

Brandstoffen en kernenergie blijven belangrijkste productiebronnen

Kernenergie en brandstoffen waren in 2021 de belangrijkste productiebronnen. Zij waren goed voor 45% en 41% van de totale Vlaamse elektriciteitsproductie. Wind, water en zon zorgden samen voor 13% van de productie.

Tussen 2010 en 2021 daalde het aandeel van brandstoffen van 55% tot 41%. Het aandeel van wind, water en zon nam in dezelfde periode toe van 2% tot 13%. Het aandeel van kernenergie bleef ongeveer constant, afgezien van schommelingen door het tijdelijk stilleggen van enkele kerncentrales in 2014, 2015 en 2018.