Gedaan met laden. U bevindt zich op: Studiedagen Evenementen

Studiedagen

Statistiek Vlaanderen is in 2017 gestart met de organisatie van een jaarlijkse SV-studiedag. Bedoeling is om met deze studiedagen de kennis over kwalitatieve statistiekproductie en -verspreiding binnen ons netwerk en erbuiten te stimuleren en te coƶrdineren en tegelijk Statistiek Vlaanderen op de kaart te zetten binnen de Vlaamse overheid en erbuiten. Op deze SV-studiedagen komen experten van binnen en buiten het netwerk aan het woord.

De SV-studiedagen zijn niet alleen gericht op de statistiekmedewerkers van de Vlaamse overheidsinstanties, maar meer algemeen op iedereen die interesse heeft in de verschillende aspecten verbonden aan de kwaliteitsvolle productie en verspreiding van openbare statistieken.

Deelname aan de SV-studiedagen is gratis. We vragen wel om vooraf in te schrijven.

Overzicht studiedagen

21 maart 2024Dag van het netwerk Statistiek Vlaanderen
10 mei 2022Internationale studiedag over Regionale statistieken
2021Geen studiedag wegens coronacrisis
2020Geen studiedag wegens coronacrisis
17 december 2019Data Science for better Decisions
(in samenwerking met het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek)
21 december 2018Sprekende cijfers
Trefzeker communiceren van statistiek voor betere beslissingen
18 december 2017Lanceringsdag Statistiek Vlaanderen
Geloofwaardige cijfers voor een sterke democratie