Gedaan met laden. U bevindt zich op: Psychische stoornissen Gezondheid en welzijn

Psychische stoornissen

Volgende update op oktober 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

6% ervaart depressieve stoornis, 8% ervaart angststoornis

In 2018 had in het Vlaamse Gewest 6% van de personen van 15 jaar en ouder een depressieve stoornis en had 8% een angststoornis.

Vergelijkbare cijfers voor de voorgaande jaren zijn niet beschikbaar.

Meer angststoornissen bij vrouwen, meer depressieve stoornissen bij lager opgeleiden

In 2018 hadden in het Vlaamse Gewest vrouwen vaker dan mannen een angststoornis. Bij een depressieve stoornis was het verschil tussen mannen en vrouwen niet significant.

Er lijkt een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische stoornissen te zijn op de leeftijd van 45 tot 54 jaar, maar het aandeel van deze leeftijdsgroep verschilt niet significant van de andere leeftijdsgroepen.

De 2 groepen lager opgeleiden gaven in 2018 vaker een depressieve stoornis aan dan de 2 groepen hoger opgeleiden. De hoogst opgeleiden gaven minder vaak een angststoornis aan dan de andere groepen.

Minder personen met een psychische stoornis in Vlaams Gewest

In 2018 hadden in het Vlaamse Gewest minder inwoners een depressieve stoornis of een angststoornis dan in het Waalse en Brusselse Gewest.

België inzake inwoners met depressie dicht bij EU-gemiddelde

Binnen de landen van de Europese Unie (EU) gaf in de periode 2013-2015 gemiddeld genomen 7% van de personen van 15 jaar en ouder aan een depressie te hebben gehad in het voorbije jaar.

Het percentage in België lag dicht bij het EU-gemiddelde. Het percentage voor het Vlaamse Gewest (6%) lag in de periode 2013 tot 2015 iets onder het EU-gemiddelde.

In 2018 lag het percentage in het Vlaamse Gewest dat aangaf in het voorbije jaar een depressie te hebben gehad op 7%. Voor dat jaar zijn nog geen vergelijkbare gegevens beschikbaar voor de EU-landen.