Gedaan met laden. U bevindt zich op: Land- en tuinbouwbedrijven Landbouw en visserij

Land- en tuinbouwbedrijven

Gepubliceerd op 20 juni 2023 • Volgende update: juni 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Vlaams Gewest telt bijna 22.500 land- en tuinbouwbedrijven

Het Vlaamse Gewest telde in 2022 22.449 land- en tuinbouwbedrijven, waarvan 72% met een beroepsmatig karakter. Dat wil zeggen: met een van minstens 25.000 euro. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is ten opzichte van 2005 met 35% teruggelopen. Tussen 2017 en 2021 tekende zich een stabilisatie af, maar in 2022 was er opnieuw een lichte daling.

Gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf met helft gestegen

Tussen 2005 en 2022 is de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf met de helft gestegen: van 18,3 hectare in 2005 tot 27,6 hectare in 2022. Dat geeft aan dat vooral kleinere bedrijven stoppen, wat leidt tot een voortdurende schaalvergroting. Het gemiddeld areaal cultuurgrond per bedrijf stabiliseerde tussen 2017 en 2021, maar steeg in 2022 opnieuw met 2,6%.

Ook de evolutie van de gemiddelde veebezetting per bedrijf wijst op een schaalvergroting. Het gemiddeld aantal per bedrijf en de gemiddelde grootte van de veestapel per gespecialiseerd rundvee-, varkens- en pluimveebedrijf namen toe tussen 2005 en 2022.

Gemiddelde oppervlakte landbouwbedrijf hoogst in Vlaams-Brabant en Limburg

De gemiddelde oppervlakte per landbouwbedrijf ligt het hoogst in de gemeenten van de provincies Vlaams-Brabant en Limburg en het laagst in West- en Oost-Vlaanderen.

Groei aantal biobedrijven stagneert

Eind 2022 waren er in het Vlaamse Gewest 626 biologische landbouwbedrijven actief, inclusief de . Dat is een toename met 5 biobedrijven tegenover 2021. Voor het eerst in 15 jaar bedroeg de groei van het aantal biobedrijven minder dan 4%.

De biobedrijven bewerkten eind 2022 samen 9.977 hectare, dat is een toename van bijna 2% tegenover 2021. 8.331 hectare hiervan is biologisch areaal en 1.646 hectare is areaal in omschakeling. Het aandeel van het omschakelingsareaal viel hiermee terug van 25% in 2021 naar 16% in 2022.

Eind 2022 maakte het biologisch areaal 1,6% uit van het volledige landbouwareaal.

Aandeel biobedrijven is het hoogst in Antwerpen en Vlaams-Brabant

Het aandeel biologische landbouwbedrijven in het totaal aantal land- en tuinbouwbedrijven ligt het hoogst in de gemeenten van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Gemiddeld zijn in het Vlaamse Gewest 2,8% van de landbouwbedrijven biobedrijven.

Lees deze pagina in: