Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Arbeidsproductiviteit herstelt zich verder in 2022

De wordt in het Vlaamse Gewest in 2022 geschat op 98.000 euro (KKS). De arbeidsproductiviteit is de verhouding tussen het (bbp) en de werkgelegenheid in een land of regio.

De arbeidsproductiviteit nam de laatste jaren vrijwel continu toe. Het jaar 2020 was een uitzondering omwille van de impact van de COVID-19-crisis op de economische activiteit. In 2021 situeerde de arbeidsproductiviteit zich opnieuw ongeveer op het niveau van voor de COVID-19-crisis en in 2022 is er sprake van een verdere klim.

Pendelbewegingen hebben geen sterke invloed op arbeidsproductiviteit

Pendelbewegingen van personen wonend in het ene gewest en werkend in een ander gewest hebben geen grote invloed op de arbeidsproductiviteit. Als rekening gehouden wordt met de arbeid van pendelaars, zou de arbeidsproductiviteit in het Vlaamse Gewest 2% groter zijn. Voor het Waalse Gewest is dat 3% hoger. De arbeidsproductiviteit in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wijzigt amper door rekening te houden met pendelbewegingen.

Vlaamse arbeidsproductiviteit hoog in vergelijking met EU-landen

Binnen België is de arbeidsproductiviteit het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Dat komt door de typische activiteiten van een hoofdstedelijk gebied die veel bruto toegevoegde waarde realiseren. In het Waalse Gewest is de arbeidsproductiviteit het laagst, maar ligt ze nog boven het gemiddelde van de Europese Unie (EU27).

De Vlaamse arbeidsproductiviteit is hoog vergeleken met de EU-landen. Ierland en Luxemburg scoorden in 2019 hoger dan het Vlaamse Gewest. Ook België situeerde zich iets hoger dan het Vlaamse Gewest. De 3 buurlanden hebben een lagere arbeidsproductiviteit. De verschillen tussen de lidstaten zijn groot. Zo was de Ierse arbeidsproductiviteit in 2019 4 keer hoger dan de Bulgaarse, dat hekkensluiter is. In 2022 wordt een toename van de arbeidsproductiviteit verwacht. Er zijn geen grote wijzigingen in de rangorde. De arbeidsproductiviteit van het Vlaamse Gewest zou in 2022 lichtjes hoger uitkomen dan deze van België.

Bronnen

Lees deze pagina in: