Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Jobratio neemt in 2022 verder toe tot iets meer dan 70%

De jobratio voor het Vlaamse Gewest wordt voor 2022 geraamd op 70,4%. De geeft de totale werkgelegenheid (van loontrekkenden en zelfstandigen) in een land of regio weer ten opzichte van de totale bevolking van 15 tot 64 jaar.

De jobratio stabiliseerde in 2020 op het niveau van 2019 (68,8%) omwille van de impact van de COVID-19-crisis. De omvang van de werkgelegenheid hield goed stand omdat de daling van de economische activiteit dankzij de steunmaatregelen van de overheid (tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht) zich vooral vertaalde in een vermindering van de arbeidsduur. Het aantrekken van de economie vanaf 2021 zorgde voor een toename van de jobratio in 2021 en 2022.

Pendelbewegingen hebben een sterke invloed op jobratio

De pendel tussen de verschillende gewesten heeft een invloed op de jobratio. De jobratio is binnen België het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest omwille van het grote aanbod aan jobs. Er zijn immers vele overheidsinstellingen en administratieve zetels van bedrijven gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Wanneer de activiteit van de Vlaamse pendelaars die in een ander gewest werken bij het Vlaamse Gewest wordt geteld, neemt de Vlaamse jobratio toe van 70,4% naar 74,3%. Ook de Waalse jobratio stijgt in dat geval, terwijl de Brusselse jobratio duidelijk krimpt.

Vlaamse jobratio laag in vergelijking met EU-landen

De gemiddelde jobratio in de EU27 lag in 2019 op 72,7% wat hoger was dan in het Vlaamse Gewest. De meeste EU-lidstaten hadden een hogere jobratio. Dat komt omdat Vlaamse bedrijven kapitaalintensief produceren om de relatief hoge loonkost binnen de perken te houden.

Luxemburg heeft een fors hoge jobratio. Er zijn immers veel jobs in de financiële sector en ook is een deel van de Europese instellingen daar gevestigd. Ook in Nederland en Duitsland was de jobratio hoog (85% en 84%). De jobratio ligt het laagst in een aantal Zuid- en Oost-EU-landen.

In 2022 ligt de jobratio volgens de prognose overal hoger dan in 2019, behalve in Roemenië, en in mindere mate in het Brusselse Gewest, Cyprus, Estland en Letland.

Bronnen

Info over definities en bronnen