Gedaan met laden. U bevindt zich op: Loonkosten Macro-economie

Loonkosten

Gepubliceerd op 26 september 2023 • Volgende update: september 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Totale loonkosten 9% hoger in 2023

De totale kunnen in het Vlaamse Gewest in 2023 geraamd worden op 160 miljard euro. Dat is 9% hoger dan in 2022 (in ). De loonmassa nam de voorbije jaren onafgebroken toe. De Covid-19-crisis zorgde enkel in 2020 voor een terugval van de economische activiteit. Dat kwam ook tot uiting in de betaalde lonen die in dat jaar lager lagen dan in 2019.

Loonkost per eenheid product neemt toe in 2023

De (LEP) wordt voor 2023 in het Vlaamse Gewest geraamd op 0,64. Het gaat om de verhouding van de verloning van werknemers en zelfstandigen tot de . Hoe lager de loonkost per eenheid product, hoe gunstiger dat is voor de competitiviteit.

De LEP nam toe in het conjunctureel zwakke jaar 2013. Tussen 2014 en 2016 daalde de LEP beperkt onder invloed van betere economische groeicijfers. Van 2017 tot 2020 nam de LEP opnieuw toe, vooral in 2020 door de inzinking van de economische activiteit in dat jaar als gevolg van de Covid-19-crisis. Het economische herstel in 2021 en 2022 zorgde voor een lagere LEP. Maar in 2023 stijgt de LEP dus opnieuw.

De LEP ligt in het Vlaamse Gewest min of meer op hetzelfde niveau als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In het Waalse Gewest ligt de LEP hoger.

Loonkost per eenheid product in industrie en energie lager dan in marktdiensten

De industrie en energie en de marktdiensten zijn 2 belangrijke economische hoofdsectoren in het kader van competitiviteit. De LEP ligt in de industrie en energie op een lager niveau dan in de marktdiensten. Dat is vooral het geval sinds 2021. In 2023 komt de LEP op 0,49 in de industrie en energie en 0,62 in de marktdiensten.

Vlaamse loonkost per eenheid product lager dan in de buurlanden

De LEP situeerde zich in 2021 in het Vlaamse Gewest op een lager niveau (en was dus gunstiger) dan gemiddeld in onze 3 buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland. Dat zijn ook onze belangrijkste handelspartners. Dat de LEP in het Vlaamse Gewest lager ligt is al het geval sinds 2014 en die gunstige positie versterkte zich nog verder in 2021.

De verhouding van de Vlaamse LEP tot de gemiddelde LEP van de 3 buurlanden was in 2021 0,95 (een verhouding lager dan 1 is gunstig voor het Vlaamse Gewest). De gunstigere LEP doet zich vooral voor in de industrie en energie (0,86). Voor de marktdiensten was dat in mindere mate het geval (0,94).