Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Totale loonkosten 9% hoger in 2022

De totale worden in het Vlaamse Gewest in 2022 geraamd op 145 miljard euro geraamd. De loonmassa nam de laatste jaren onafgebroken toe. De COVID-19-crisis zorgde in 2020 wel voor een terugval van de economische activiteit. Dat kwam ook tot uiting in de betaalde lonen die in dat jaar lager lagen dan in 2019. In 2022 wordt een toename verwacht van 9% ten opzichte van 2021 (in ).

Loonkost per eenheid product daalt verder in 2022

De (LEP) kan voor 2022 in het Vlaamse Gewest geraamd worden op 0,61. Het gaat om de verhouding van de verloning van werknemers en zelfstandigen tot de . Hoe lager de loonkost per eenheid product, hoe gunstiger dat is voor de competitiviteit.

De LEP nam toe in het conjunctureel zwakke jaar 2013. Tussen 2014 en 2016 daalde de LEP beperkt onder invloed van betere economische groeicijfers. Van 2017 tot 2020 nam de LEP opnieuw toe, vooral in 2020 doordat de economische activiteit toen een inzinking meemaakte als gevolg van de COVID-19-crisis. Het economische herstel in 2021 en 2022 zorgde voor een lagere LEP.

De LEP ligt in het Vlaamse Gewest min of meer op hetzelfde niveau als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In het Waalse Gewest ligt de LEP hoger.

Loonkost per eenheid product in industrie en energie lager dan in marktdiensten

De industrie en energie en de marktdiensten zijn 2 belangrijke economische hoofdsectoren in het kader van competitiviteit. De LEP ligt in de industrie en energie op een lager niveau dan in de marktdiensten. Dat was vooral het geval in 2021 en 2022. In 2022 bedraagt de LEP 0,43 in de industrie en energie en 0,60 in de marktdiensten.

Vlaamse loonkost per eenheid product lager dan in de buurlanden

De LEP bevond zich in het Vlaamse Gewest in 2020 op een lager niveau en was dus gunstiger dan gemiddeld in onze 3 buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland (of onze belangrijkste handelspartners). Dat is al sinds 2014 het geval.

De verhouding van de Vlaamse LEP tot de gemiddelde LEP van de 3 buurlanden bedroeg in 2020 0,97 (een verhouding lager dan 1 is gunstig voor het Vlaamse Gewest). De gunstigere LEP doet zich vooral voor in de industrie en energie (0,88). Voor de marktdiensten was dat in mindere mate het geval (0,95).

Info over definities en bronnen