Gedaan met laden. U bevindt zich op: Metadata: Tewerkstelling in hoogtechnologische sector Tewerkstelling in hoogtechnologische sector

Metadata: Tewerkstelling in hoogtechnologische sector

Bron

Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) Statbel & Labour Force Survey (LFS) Eurostat, bewerking Steunpunt Werk

Definities

Hoogtechnologische sector: bedrijfstakken die relatief veel onderzoek en ontwikkeling uitvoeren. Er is een industriële en een dienstencomponent.

  • (Medium) high-tech industrie: chemie, farmacie, productie van elektronische en informaticaproducten en van elektrische apparatuur, productie van machines, apparaten en werktuigen en van transportmiddelen.
  • High-tech diensten: productie van films, televisie- en radioprogramma’s, telecommunicatie, ontwerpen van computerprogramma’s en –consultancy, wetenschappelijk onderzoek.

De gepubliceerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens naar woonplaats, niet naar werkplaats.

Opmerkingen bij de kwaliteit

In België worden de data geproduceerd door het Belgische statistiekbureau Statbel. Na aanvraag worden data overgemaakt aan het Steunpunt Werk en het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), die de cijfers verder verwerken op Vlaams niveau. De coördinatie en controle van de kwaliteit van de EAK-survey is in handen van het Europese statistiekbureau Eurostat. Voor België stelt zich als probleem dat de steekproefomvang voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest relatief klein is.