Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werkgelegenheid Macro-economie

Werkgelegenheid

Gepubliceerd op 30 januari 2024 • Volgende update: januari 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Totale werkgelegenheid steeg met 2,4% in 2022

De in het Vlaamse Gewest lag in 2022 op 3.016.334 personen. Dat zijn er 2,4% meer dan in 2021. Daarmee groeide de werkgelegenheid verder op het elan van 2021. De toename was in 2022 even sterk bij de loontrekkenden als bij de zelfstandigen. In 2020 nam de totale werkgelegenheid met 0,3% toe, ondanks de Covid-19-crisis. De terugloop van het aantal loontrekkenden bleef in 2020 beperkt door het systeem van tijdelijke werkloosheid.

Tussen 2003 en 2020 steeg de totale werkgelegenheid vrijwel onafgebroken. De aangroei van de werkgelegenheid was aanvankelijk sterk tussen 2003 en 2008. Nadien was de groei wat minder groot: eerst was er de nasleep van de financieel-economische crisis in 2009 en dan de schulden- en eurocrisis tussen 2011 en 2014. Van 2015 tot 2019 was er weer sprake van een sterkere stijging. De sterkste toenames werden genoteerd in 2021 en 2022.

Handel blijft belangrijkste werkverschaffer

De handel was de belangrijkste werkgelegenheidsverschaffer in 2022 (375.694 personen). De top 5 van bedrijfstakken met de grootste werkgelegenheid bestond verder uit hoofdkantoren en adviesbureaus, administratieve en ondersteunende diensten, het onderwijs en maatschappelijke diensten. Die 5 bedrijfstakken samen maakten in 2022 48% uit van de totale werkgelegenheid. In 2003 was dat 40%.

Tussen 2003 en 2022 zagen de administratieve en ondersteunende diensten hun aandeel met 4 procentpunt groeien. Ook bij de hoofdkantoren en adviesbureaus en bij de maatschappelijke diensten (+3 en +2 procentpunt) was er een duidelijke toename van het aandeel. Daar stond tegenover dat het aandeel van de handel zijn aandeel met 2 procentpunt verminderde.